Điều kiện được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi có dịch bệnh không

9:16 PM GMT+7, Thứ hai, 16/03/2020
957

Điều kiện cần đáp ứng để đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng luật khi có sự kiện bất khả kháng xảy ra như dịch covid-19 đang diễn ra tại thời điểm hiện tại.

Điều kiện chấm dứt hợp đồng do sự kiện bất khả kháng

Tư vấn hợp đồng uy tín 0934.345.745

Quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng khi có sự kiện bất khả kháng

✔ Pháp luật ưu tiên áp dụng thỏa thuận đơn phương chấm dứt hợp đồng được các bên thỏa thuận. Đây là quyền tự do hợp đồng là một quyền luật định ghi nhận phát triển từ quyền tự do kinh doanh được quy định tại Hiến Pháp. Theo đó khi các bên có thỏa thuận về đơn phương chấm dứt hợp đồng khi có sự kiện bất khả kháng, các bên được áp dụng ngay khi phát sinh sự kiện bất khả kháng.

✔ Trường hợp hợp đồng không quy định quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi có sự kiện bất khả kháng thì việc áp dụng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng được áp dụng khi có đủ 3 điều kiện sau:

+ Một là có sự kiện bất khả kháng xảy ra. Hiện tại dịch Covid-19 được coi là sự kiện bất khả kháng.

+ Hai là bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải chứng minh đã tìm mọi cách khắc phục trở ngại của sự kiện bất khả kháng nhưng không thể ngăn chặn dẫn đến không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng.

+ Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng phải đáp ứng đúng thỏa thuận giữa các bên hoặc các quy định pháp luật nếu không có thỏa thuận về: Hình thức gửi thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng; Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng và thời điểm bắt đầu chấm dứt hợp đồng.

Quý khách hàng khi có ý định vận dụng quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng thì cần lưu ý các điều kiện Luật sư đã chia sẻ. Lưu ý Bộ luật dân sự 2015 quy định chi tiết về đơn phương chấm dứt hợp đồng cho từng loại hợp đồng cụ thể. Nên Quý vị cần tham khảo kỹ quy định về loại hợp đồng mình đang muốn đơn phương chấm dứt.

Điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng do sự kiện bất khả kháng

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng uy tín 0934.345.745

Hậu quả pháp lý của việc đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật

Đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật sẽ khiến cho Quý vị đối diện với rất nhiều rủi ro pháp lý bởi đây được coi là hành vi vi phạm toàn bộ các nghĩa vụ phải thực hiện theo hợp đồng. Khi đó:

✔ Các nghĩa vụ vi phạm sẽ phải bồi thường thiệt hại toàn bộ, trong đó theo luật thương mại 2005 thì thiệt hại còn bao gồm cả khoản lợi mất đi nếu không có hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng diễn ra.

Bị phạt hợp đồng nếu trong hợp đồng có thỏa thuận về việc phạt hợp đồng.

✔ Bị bên đối tác có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đã ký.

Rủi ro khi thỏa thuận đơn phương chấm dứt hợp đồng khi có sự kiện bất khả khảng

Luật sư tham khảo các hợp đồng mẫu lan truyền trên mạng nhận thấy mọi người khá dễ dàng trong việc thỏa thuận đơn phương chấm dứt hợp đồng. Có người lầm hiểu cứ có sự kiện bất khả kháng là được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nên thỏa thuận luôn trong hợp đồng như vậy. Do đó khi có sự kiện bất khả kháng xảy ra các bên được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần có lý do hợp lý. Theo Luật sư Trí Nam người soạn thảo hợp đồng kinh tế khi muốn thỏa thuận một cơ chế để tạo điều kiện cho các bên khi có sự kiến bất khả kháng thì nên vận dụng quy định về tạn ngừng hợp đồng, hay một chế tài nào khác không nên quá lạm dụng quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng. Đặc biệt đối với các hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng cung ứng dịch vụ có tính chất thường xuyên.

Chúc các bạn thành công.