Luật sư hướng dẫn và giải đáp các vướng mắc pháp luật qua điện thoại 19006196. Các bạn khi có vướng mắc hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất

Địa vị pháp lý của người đại diện theo pháp luật
Đại diện theo pháp luật và căn cứ xác lập quyền đại diện
03/04/2018
102

Pháp luật thừa nhận quyền đại diện cá, pháp nhân để xác lập, thực hiện một giao dịch dân sự. Trong khuôn khổ bài viết luật sư phân tích căn cứ xác lập quyền đại diện cho cá nhân tổ chức và khái niệm người đại diện theo pháp luật để mọi người nắm rõ.

Giao dịch dân sự vô hiệu trong những trường hợp nào?
Các trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý
03/04/2018
832

Phân tích các trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu trong thực tế. Phân tích hậu quả pháp lý xảy ra khi một giao dịch dân sự bị tuyên vô hiệu và thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố một giao dịch dân sự theo Bộ luật dân sự 2015.

Tư vấn điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự
Hình thức và điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự
03/04/2018
1059

Điều 116 bộ luật dân sự quy định: Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Luật sư xin tư vấn điều kiện có hiệu lực của một giao dịch dân sự để mọi người tham khảo.

Hướng dẫn các bước yêu cầu tòa án tuyên bố một người mất tích
Thủ tục tuyên bố mất tích và quy định về quản lý tài sản của người mất tích
03/04/2018
760

Điều kiện tuyên bố một người mất tích, tư vấn thủ tục uyêu cầu Tòa án tuyên bố người mất tích và quy định về quyền quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích. Bộ luật dân sự 2015 cũng quy định chi tiết quyền yêu cầu hủy bỏ tuyên bố mất tích tại điều 70.

Quyền quản lý tài sản của người vắng mặt khỏi nơi cư trú
Quy định về quản lý tài sản của người vắng mặt khỏi nơi cư trú
03/04/2018
692

Tòa án được quyền tuyên bố người vắng mặt khỏi nơi cư trú theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức. Luật sư xin phân tích quy định về người vắng mặt khỏi nơi tài sản và quyền quản lý tài sản của các đối tượng này trên thực tế để các bạn tiện nắm bắt.

Hướng dẫn thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ chuẩn luật 2018
Đăng ký chấm dứt giám hộ và thủ tục chấp dứt giám hộ
03/04/2018
567

Việc giám hộ được chấm dứt khi thuộc trường hợp quy định tại điều 62 Bộ luật dân sự 2015. Luật sư xin tư vấn thủ tục đăng ký chấm dứt việc giám hộ và những lưu ý về tài liệu cần có trong hồ sơ xin chấm dứt giám hộ gửi cho UBND cấp xã phường. Việc chấm dứt giám hộ sẽ kéo theo những hậu quản pháp lý gì?

Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi người giám hộ theo quy định mới
Thủ tục thay đổi người giám hộ và trương hợp được quyền thay đổi người giám hộ
03/04/2018
868

Tư vấn thủ tục thay đổi người giám hộ theo quy định mới. Ủy ban nhân dân cấp xã phường là cơ quan quản lý hộ tịch đồng thời là cơ quan có thẩm quyền ghi nhận việc thay đổi người giám hộ cho người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 

Phạm vi quyền của người giám hộ theo quy định mới 2018
Tư vấn quyền và nghĩa vụ của người giám hộ theo quy định mới
03/04/2018
710

Người giám hộ phải chấp hành đúng các quy định của Bộ luật dân sự 2015 về quyền, nghĩa vụ phải thực hiện và quyết định chấm dứt, thay đổi việc Giám hộ của Tòa án có hẩm quyền. Quy định về quyền và nghĩa vụ cụ thể của người giám hộ khi thực hiện vai trò giám hộ trong một số trương hợp cụ thể như sau:

Tư vấn thủ tục cử người giám hộ cho người mất năng lực hành vi dân sự
Thủ tục cử và chỉ định người giám hộ theo quy định mới
03/04/2018
1566

Tư vấn thủ tục cử, chỉ định người giám hộ cho người chưa thành niên, người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự nhưng không có người đương nhiên là người giám hộ. Quy định về điều kiện làm người giám hộ và quy trình cử người giám hộ được ghi nhận tại điều 54 Bộ luật dân sự 2015.

Tư vấn quy định về điều kiện được làm người giám hộ 2018
Quy định về giám hộ và điều kiện làm người giám hộ theo Bộ luật dân sự
03/04/2018
1368

Phân tích khái niệm giám hộ theo Bộ luật dân sự 2015. Tư vấn quy định về người được giám hộ và điều kiện được làm người giám hộ cho người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Căn cứ theo quy định tại điều 46 đến điều 51 Bộ luật dân sự việc Giám hộ được hiểu như sau


 • <<
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • >>
Tổng số trang: 60