Luật sư hướng dẫn và giải đáp các vướng mắc pháp luật qua điện thoại 19006196. Các bạn khi có vướng mắc hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất

Hướng dẫn thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ chuẩn luật 2018
Đăng ký chấm dứt giám hộ và thủ tục chấp dứt giám hộ
03/04/2018
507

Việc giám hộ được chấm dứt khi thuộc trường hợp quy định tại điều 62 Bộ luật dân sự 2015. Luật sư xin tư vấn thủ tục đăng ký chấm dứt việc giám hộ và những lưu ý về tài liệu cần có trong hồ sơ xin chấm dứt giám hộ gửi cho UBND cấp xã phường. Việc chấm dứt giám hộ sẽ kéo theo những hậu quản pháp lý gì?

Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi người giám hộ theo quy định mới
Thủ tục thay đổi người giám hộ và trương hợp được quyền thay đổi người giám hộ
03/04/2018
828

Tư vấn thủ tục thay đổi người giám hộ theo quy định mới. Ủy ban nhân dân cấp xã phường là cơ quan quản lý hộ tịch đồng thời là cơ quan có thẩm quyền ghi nhận việc thay đổi người giám hộ cho người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 

Phạm vi quyền của người giám hộ theo quy định mới 2018
Tư vấn quyền và nghĩa vụ của người giám hộ theo quy định mới
03/04/2018
658

Người giám hộ phải chấp hành đúng các quy định của Bộ luật dân sự 2015 về quyền, nghĩa vụ phải thực hiện và quyết định chấm dứt, thay đổi việc Giám hộ của Tòa án có hẩm quyền. Quy định về quyền và nghĩa vụ cụ thể của người giám hộ khi thực hiện vai trò giám hộ trong một số trương hợp cụ thể như sau:

Tư vấn thủ tục cử người giám hộ cho người mất năng lực hành vi dân sự
Thủ tục cử và chỉ định người giám hộ theo quy định mới
03/04/2018
1461

Tư vấn thủ tục cử, chỉ định người giám hộ cho người chưa thành niên, người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự nhưng không có người đương nhiên là người giám hộ. Quy định về điều kiện làm người giám hộ và quy trình cử người giám hộ được ghi nhận tại điều 54 Bộ luật dân sự 2015.

Tư vấn quy định về điều kiện được làm người giám hộ 2018
Quy định về giám hộ và điều kiện làm người giám hộ theo Bộ luật dân sự
03/04/2018
1280

Phân tích khái niệm giám hộ theo Bộ luật dân sự 2015. Tư vấn quy định về người được giám hộ và điều kiện được làm người giám hộ cho người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Căn cứ theo quy định tại điều 46 đến điều 51 Bộ luật dân sự việc Giám hộ được hiểu như sau

Tư vấn xác nhận nơi cư trú của cá nhân theo quy định mới 2018
Quy định về nơi cư trú của cá nhân theo Bộ luật dân sự mới
03/04/2018
416

Nơi cư trú là căn cứ xác định thẩm quyền Tòa án giải quyết các tranh chấp dân sự khi cá nhân đó là bị đơn, do đó khái niệm nơi cư trú của cá nhân rất quan trọng. Luật sư xin trích dẫn quy định chi tiết của Bộ luật dân sự 2015 về nơi cư trú của cá nhân trong một số tình huống cụ thể

Quyền nhân thân của cá nhân trong quan hệ hôn nhân gia đình
Tư vấn quyền nhân thân của cá nhân trong hôn nhân gia đình
03/04/2018
1772

Pháp luật dân sự bảo vệ quyền nhân thân của mỗi cá nhân trong quan hệ hôn nhân gia đình, vì vậy khi thực hiện thủ tục ly hôn Tòa án luôn đảm bảo quyền nhân thân của các bên vợ, chồng dù họ đến Tòa với tư cách là nguyên đơn hay bị đơn. Quy định về bảo vệ quyền nhân thân trong quan hệ hôn nhân gia đình tại Bộ luật dân sự được ghi nhận tại điều 25, điều 34, điều 38, điều 39.

Thẩm quyền tuyên bố người mất năng lực hành vi dân sự 2018
Tư vấn trường hợp mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự
03/04/2018
954

Tư vấn quy định về trường hợp mất năng lực hành vi dân sự và trường hợp hạn chế năng lực hành vi dân sự. Theo quy định tại điều 22 đến điều 24 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 thì các giao dịch liên quan đến người mất hoặc người hạn chế năng lực hành vi dân sự sẽ do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.

Tư vấn năng lực pháp luật dân sự của cá nhân trong các quan hệ dân sự
Phân biệt năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự
03/04/2018
1090

So sánh khái niệm năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự. Quy định về năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự được ghi nhận chi tiết tại điều 16 đến điều 19 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13.

Tư vấn cách bảo vệ quyền dân sự hợp pháp của cá nhân, tổ chức
Quyền dân sự và quy định về phương thức bảo vệ quyền dân sự trước hành vi xâm hại
03/04/2018
55

Phân tích quy định về khái niệm quyền dân sự và các phương thức bảo vệ quyền dân sự hiện nay. Các điều khoản về bảo vệ quyền dân sự của cá nhân, tổ chức được quy định tại điều 8 đến điều 12 Bộ luật dân sự 2015. Dưới đây là quy định chi tiết


 • <<
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • >>
Tổng số trang: 60