Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc
Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc
02/03/2015
1704

Mẫu tờ khai đăng ký bảo hiểm y tế được ban hành kèm theo quyết định 1111/2011/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. SPlaw xin trích dẫn để quý bạn đọc tiện tham khảo và sử dụng

A02-TS Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
A02-TS Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
02/03/2015
7402

Mẫu tờ khai đăng ký bảo hiểm xã hội tự nguyện số A02-TS được ban hành kèm theo quyết định 1111/2011/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. SPlaw xin trích dẫn để quý bạn đọc tiện tham khảo và sử dụng

Mẫu đơn yêu cầu thi hành bản án mới nhất
Mẫu đơn yêu cầu thi hành bản án mới nhất
28/02/2015
10324

Mẫu đơn xin hoãnyêu cầu thi hành bản án mới nhất được cập nhật bởi công ty Luật SP. Quý vị có vướng mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ liên hệ 19006196 để gặp Luật sư

Mẫu đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
Mẫu đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
26/02/2015
1125

Mẫu đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi mới nhất sử dụng cho việc người nước ngoài xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Thủ tục được tiến hành tại Sở tư pháp tỉnh/ thành phố.

Giấy đề nghị thay đổi người nhận BHXH hàng tháng
Giấy đề nghị thay đổi người nhận BHXH hàng tháng
26/02/2015
843

Mẫu giấy đề nghị thay đổi người nhận bảo hiểu xã hội mới nhất được luật sư cập nhật đầu năm 2015. Cá nhân khi muốn thay đổi người ủy quyền nhận bảo hiểm xã hội thay mình có thể sử dụng biểu mẫu trên.

Mẫu đơn yêu cầu trợ cấp mai táng mới nhất
Mẫu đơn yêu cầu trợ cấp mai táng mới nhất
26/02/2015
1028

Mẫu đơn yêu cầu trợ cấp mai táng được luật sư cập nhật năm 2015. Biểu mẫu khi sử dụng cần lưu ý vai trò của người làm đơn và bên được yêu cầu trợ cấp phải đúng quy định pháp luật.


Tổng số trang: 5