Cách xin trích lục giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bị mất
Mẫu đơn xin trích lục giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bị mất
14/03/2018
5609

Tờ khai xin xin trích lục giấy chứng nhận đăng ký kết hôn sử dụng khi giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bị mất. Thủ tục giúp cá nhân được UBND cấp xã, phường hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài cấp bản sao trích lục giấy chứng nhận đăng ký kết hôn thay thế cho giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bị mất để thực hiện các thủ tục như ly hôn.

Tư vấn thủ tục ghi chú khai sinh cho người Việt Nam ở nước ngoài
Mẫu tờ khai ghi chú khai sinh và thủ tục ghi chú khai sinh
14/03/2018
1686

Tờ khai ghi chú khai sinh mẫu mới 2018, tư vấn thủ tục cho công dân Việt Nam sinh ra ở nước ngoài, đã được đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, về cư trú tại Việt Nam  có yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhận cha mẹ theo quy định mới
Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha mẹ và thủ tục đăng ký nhận cha mẹ
14/03/2018
1614

Điều 24 Luật Hộ tịch 2014 thì đối với trường hợp nhận cha, mẹ, con là người Việt Nam, thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con thuộc UBND cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con. Luật sư xin hướng dẫn thủ tục đăng ký nhận cha mẹ để mọi người cùng áp dụng.

Thủ tục đăng ký lại kết hôn thực hiện như thế nào?
Mẫu tờ khai đăng ký lại kết hôn và thủ tục đăng ký lại kết hôn
14/03/2018
2344

Thủ tục đăng ký lại kết hôn quy định tại Điều 27 Nghị định 123/2015/NĐ-CP và Luật hộ tịch 2014. Luật sư xin chia sẻ cách thực hiện đăng ký lại kết hôn và cách điền tờ khai đăng ký lại kết hôn chuẩn luật để quý vị tham khảo.

Hướng dẫn thủ tục đăng ký khai tử theo quy định mới 2018
Mẫu tờ khai đăng ký khai tử mới nhất
14/03/2018
3429

Hướng dẫn thủ tục khai tử khi người chết tại gia đình có người thân. Trương hợp này vợ, chồng hoặc con, cha, mẹ hoặc người thân thích khác của người chết (sau đây gọi tắt là người thân thích) có trách nhiệm đi đăng ký khai tử sẽ đến UBND xã có thẩm quyền để thực hiện đăng ký khai tử cho người chết.

Tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn nhanh 2018
Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn mới nhất
14/03/2018
28496

Hướng dẫn thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định mới. Phân tích điều kiện đăng ký kết hôn theo luật hôn nhân gia đình và cách điền tờ khai đăng ký kết hôn chuẩn luật. So sánh điểm khác nhau với thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài.

Thủ tục đăng ký chấm dứt việc giám hộ theo quy định mới
Mẫu tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ
14/03/2018
1264

Khi người giám hộ có hành vi dân sự đầy đủ, người giám hộ được nhận làm con nuôi hoặc cha, mẹ của người được giám hộ là người chưa thành niên đã đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình thì người giám hộ được quyền đăng ký chấm dứt việc giám hộ. Luật sư xin hướng dẫn thủ tục đăng ký việc giám hộ theo nghị định 123/2015/NĐ-CP.

Mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất
Mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất
14/03/2018
20251

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại UBND cấp xã phường hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài. Cá nhân muốn xác nhận tình trạng hôn nhân sử dụng mẫu tờ khai mới nhất dưới đây và trình bày đơn theo những lưu ý của luật sư.

Tư vấn thủ tục đăng ký lại khai sinh
Mẫu tờ khai đăng ký lại việc khai sinh mới
14/03/2018
4165

Mẫu tờ khai đăng ký lại việc khai sinh mới nhất sử dụng khi đăng ký lại việc khai sinh cho con tại UBND xã phường. Mẫu tờ khai được luật sư cập nhật năm 2018.

Tải 60/2015/QH13 - Luật hộ tịch bản mới nhất
Luật hộ tịch bản mới nhất
13/03/2018
515

60/2014/QH13 quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; Cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch và thẩm quyền, thủ tục giải quyết các việc về quốc tịch, nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam, Luật nuôi con nuôi, trừ trường hợp Luật này có quy định khác.


Tổng số trang: 6