Thủ tục đăng ký lại kết hôn thực hiện như thế nào?
Mẫu tờ khai đăng ký lại kết hôn và thủ tục đăng ký lại kết hôn
14/03/2018
2070

Thủ tục đăng ký lại kết hôn quy định tại Điều 27 Nghị định 123/2015/NĐ-CP và Luật hộ tịch 2014. Luật sư xin chia sẻ cách thực hiện đăng ký lại kết hôn và cách điền tờ khai đăng ký lại kết hôn chuẩn luật để quý vị tham khảo.

Hướng dẫn thủ tục đăng ký khai tử theo quy định mới 2018
Mẫu tờ khai đăng ký khai tử mới nhất
14/03/2018
2608

Hướng dẫn thủ tục khai tử khi người chết tại gia đình có người thân. Trương hợp này vợ, chồng hoặc con, cha, mẹ hoặc người thân thích khác của người chết (sau đây gọi tắt là người thân thích) có trách nhiệm đi đăng ký khai tử sẽ đến UBND xã có thẩm quyền để thực hiện đăng ký khai tử cho người chết.

Tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn nhanh 2018
Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn mới nhất
14/03/2018
25353

Hướng dẫn thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định mới. Phân tích điều kiện đăng ký kết hôn theo luật hôn nhân gia đình và cách điền tờ khai đăng ký kết hôn chuẩn luật. So sánh điểm khác nhau với thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài.

Thủ tục đăng ký chấm dứt việc giám hộ theo quy định mới
Mẫu tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ
14/03/2018
1175

Khi người giám hộ có hành vi dân sự đầy đủ, người giám hộ được nhận làm con nuôi hoặc cha, mẹ của người được giám hộ là người chưa thành niên đã đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình thì người giám hộ được quyền đăng ký chấm dứt việc giám hộ. Luật sư xin hướng dẫn thủ tục đăng ký việc giám hộ theo nghị định 123/2015/NĐ-CP.

Mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất
Mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất
14/03/2018
18997

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại UBND cấp xã phường hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài. Cá nhân muốn xác nhận tình trạng hôn nhân sử dụng mẫu tờ khai mới nhất dưới đây và trình bày đơn theo những lưu ý của luật sư.

Tư vấn thủ tục đăng ký lại khai sinh
Mẫu tờ khai đăng ký lại việc khai sinh mới
14/03/2018
3584

Mẫu tờ khai đăng ký lại việc khai sinh mới nhất sử dụng khi đăng ký lại việc khai sinh cho con tại UBND xã phường. Mẫu tờ khai được luật sư cập nhật năm 2018.

Tải 60/2015/QH13 - Luật hộ tịch bản mới nhất
Luật hộ tịch bản mới nhất
13/03/2018
464

60/2014/QH13 quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; Cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch và thẩm quyền, thủ tục giải quyết các việc về quốc tịch, nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam, Luật nuôi con nuôi, trừ trường hợp Luật này có quy định khác.

Mẫu giấy biên nhận tiền 2013
Mẫu giấy biên nhận tiền 2015
07/03/2015
58575

Splaw xin trích dẫn mẫu biên nhận tiền sử dụng kèm theo hợp đồng hoặc một giao dịch dân sự để Quý bạn đọc tiện tham khảo và sử dụng trong công việc

Mẫu đơn đề nghị cấp CMTND mới năm 2013
Mẫu đơn đề nghị cấp CMTND mới năm 2013
03/03/2015
12354

Theo mẫu mới, chứng minh thư có 12 số tự nhiên, còn chứng minh thư cũ (có 9 số tự nhiên), cả hai loại hiện tại đều có giá trị sử dụng như nhau. Tại mặt sau của chứng minh thư mới sẽ có dòng ghi họ tên cha và mẹ.

Mẫu biên bản họp gia đình
Mẫu biên bản họp gia đình mới nhất
03/03/2015
24509

Công ty luật SP xin trích dẫn mẫu biên bản họp gia đình để quý vị tham khảo và sử dụng. Quý vị có nhu cầu tư vấn liên hệ 19006196 để gặp Luật sư


Tổng số trang: 6