Xử phạt doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài giấy phép lao động hết hạn

9:23 AM GMT+7, Thứ sáu, 07/07/2017
1015

 Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cần có giấy phép lao động, tuy nhiên giấy phép lao động phải còn thời hạn sử dụng. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài mà giấy phép lao động đã hết hạn là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt. Cụ thể mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây:

Căn cứ Bộ Luật lao động 2012, Nghị đinh 88/2015/NĐ-CP thì doanh nghiệp sử dụng lao động là người nước ngoài mà giấy phép lao động đã hết hạn thì sẽ bị xử lý như sau: Theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Bộ luật lao động năm 2012 thì lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau đây:

“a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
b) Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;
c) Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;
d) Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ các trường hợp theo quy định tại Điều 172 của Bộ luật này.”
 Điều 172 Bộ Luật Lao động 2012 được hướng dẫn tại Điều 7 Nghị định 102/2013/NĐ-CP về Các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động như sau:
1. Người lao động nước ngoài quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 và Khoản 8 Điều 172 của Bộ luật lao động.
2. Các trường hợp khác không thuộc diện cấp giấy phép lao động, bao gồm:

a) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh; thông tin; xây dựng; phân phối; giáo dục; môi trường; tài chính; y tế; du lịch; văn hóa giải trí và vận tải;
Bộ Công Thương hướng dẫn căn cứ, thủ tục để xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ nêu trên.
b) Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài;
c) Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
d) Giáo viên của cơ quan, tổ chức nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước đó cử sang Việt Nam giảng dạy tại trường quốc tế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam;
đ) Tình nguyện viên;
Người lao động nước ngoài theo quy định tại Điểm d và Điểm đ Khoản 2 Điều này phải có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
e) Người có trình độ từ thạc sĩ trở lên hoặc tương đương thực hiện tư vấn, giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục đại học, cơ sở dạy nghề trình độ cao đẳng với thời gian không quá 30 ngày;
Cơ sở giáo dục đại học, cơ sở dạy nghề trình độ cao đẳng phải có văn bản xác nhận về việc người lao động nước ngoài thực hiện công việc tư vấn, giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
g) Người lao động nước ngoài vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan nhà nước ở Trung ương, cơ quan cấp tỉnh và tổ chức chính trị – xã hội cấp Trung ương ký kết theo quy định của pháp luật.
Cơ quan nhà nước ở Trung ương, cơ quan cấp tỉnh và tổ chức chính trị – xã hội cấp Trung ương phải có văn bản thông báo với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động về việc người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện thỏa thuận quốc tế mà các cơ quan, tổ chức này đã ký kết.
h) Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Như vậy, việc sử dụng lao động là người nước ngoài khi giấy phép lao động đã hết hạn là vi phạm quy định của pháp luật. Trường hợp này tdoanh nghiệp sẽ bị xử phạt như sau căn cứ theo Điều 22 Nghị định 88/2015/NĐ-CP:
– Từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người;
– Từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 20 người;
– Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 21 người trở lên.
– Và  bị đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng.
Đối với người lao động nước ngoài : sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định này. 
Trong trường hợp này, đơn vị cần làm thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài( hay trước đây gọi là gia hạn giấy phép lao động) để người lao động có thể tiếp tục làm việc tại đơn vị.
Mọi thắc mắc bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp tới tổng đài tư vấn pháp luật 19006196 để được giải đáp kịp thời. Tổng đài tư vấn pháp luật của công ty luật SP luôn sẵn sàng giúp bạn.