Xử lý hóa đơn lập sai tên, địa chỉ người mua

1:33 PM GMT+7, Thứ sáu, 26/01/2018
18102

Từ 01/01/2015 hóa đơn đỏ khi xuất ra phát hiện thấy sai sót về tên, địa chỉ người mua thì doanh nghiệp không phải thực hiện hủy hóa đơn xuất lại mà chỉ cần làm biển bản điều chỉnh và ký kết giữa hai bên. Để hiểu rõ quy định mới này mời các bạn tham khảo nội dung dưới đây.

Theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, từ năm 2015, hóa đơn lập sai tên, địa chỉ người mua nhưng đúng mã số thuế sẽ không bị hủy, các bên chỉ lập biên bản điều chỉnh.

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định bổ sung về tính thuế GTGT khi góp vốn vào doanh nghiệp bằng quyền sử dụng đất. Cụ thể, từ ngày 01/01/2015, giá đất được trừ để tính thuế GTGT khi góp vốn vào DN bằng quyền sử dụng đất là giá ghi trong hợp đồng góp vốn. Trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thấp hơn giá đất nhận góp vốn thì chỉ được trừ theo giá chuyển nhượng.

Đối với cơ sở kinh doanh bất động sản ký hợp đồng với hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp để hoán đổi đất nông nghiệp thành đất ở, việc hoán đổi này phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai thì khi giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân, giá tính thuế GTGT là giá chuyển nhượng trừ giá đất được trừ theo quy định; trong đó, giá chuyển nhượng là giá đền bù tương ứng với diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi theo phương án do cơ quan chức năng phê duyệt.

Cũng theo Thông tư này, tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, siêu thị và một số hàng hóa, dịch vụ khác có sử dụng hệ thống máy tính tiền, hệ thống cài đặt phần mềm bán hàng để thanh toán phải thực hiện kết nối để gửi thông tin cho cơ quan thuế theo lộ trình triển khai theo quy định. Đặc biệt, người bán hàng không phải lập hóa đơn GTGT đối với hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.

Phòng tư vấn pháp luật