Xem mẫu đơn xin ly hôn tại Hà Nội để biết cách khai đơn ly hôn đúng quy định

10:06 AM GMT+7, Thứ hai, 04/06/2018
6605

Mẫu đơn ly hôn mới nhất 2018 được ban hành kèm theo nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao. Dưới đây Luật sư xin chia sẻ nội dung mẫu đơn xin ly hôn (thực hiện thủ tục đơn phương xin ly hôn) và đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn được bán tại Tòa án nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung đơn ly hôn bán tại Tòa án thường tương đồng về cách trình bày, do đó bạn chỉ cần tham khảo nội dung đơn ly hôn của một Tòa án để hiểu được cách điền, sau đó khi thực hiện thủ tục sẽ mua mẫu trực tiếp để sử dụng. Dưới đây là nội dung chi tiết của một lá đơn ly hôn

Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương năm 2018

Nội dung mẫu đơn xin ly hôn đơn phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ...... tháng .... năm 2018

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN ................

Họ và tên người khởi kiện: ................................... năm sinh :

CMND (Hộ chiếu) số:....................ngày và nơi cấp :

Hộ khẩu thường trú:

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc)

Số điện thoại Số Fax

 

Họ và tên người bị kiện :.....................năm sinh :

CMND (Hộ chiếu) số: ..................:ngày và nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc)

Số điện thoại Số Fax

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây đối với người bị kiện: 

Chúng tôi đăng ký kết hôn ngày …..tháng……năm ………….

Tại:

Sau khi cưới vợ chồng chung sống đến ngày ………………………..thì có mâu thuẫn nguyên nhân là

Nay tôi có nguyện vọng:

* Về con chung:

1/ Tên là Sinh ngày

2/ Tên là Sinh ngày

Nguyện vọng về con khi ly hôn:

Về cấp dưỡng nuôi con khi ly hôn

* Về tài sản chung: (là động sản)

Nguyện vọng đối với tài sản khi ly hôn

* Về nhà ở chung: (bất động sản)

Nguyện vọng về nhà ở chung (bất động sản) khi ly hôn

* Về nợ chung: 

Nguyện vọng về nợ chung khi ly hôn

* Các yêu cầu khác (nếu có): 

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm:

NGƯỜI KHỞI KIỆN

(Ký tên - Ghi rõ họ và tên)

 

Mẫu đơn xin thuận tình ly hôn 2018

Nội dung mẫu đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN.....

Họ và tên (Vợ hoặc chồng)…………………………………….Sinh năm

Chứng minh thư số: Điện thoại:

Nghề nghiệp 

Nơi làm việc

Nơi đăng kí HKTT

Chỗ ở hiện tại 

 

Họ và tên chồng (vợ)………………………………………Sinh năm

Chứng minh thư số: Điện thoại:

Nghề nghiệp 

Nơi làm việc

Nơi đăng kí HKTT

Chỗ ở hiện tại

 

Hai người xây dựng gia đình ngày        tháng       năm

Có đăng ký kết hôn tại UBND phường, xã:

Quận, huyện Tỉnh, thành phố

Lấy nhau tự nguyện (nếu bị ép buộc ghi rõ):

Nếu không có đăng ký kết hôn nói rõ lý do:

1. Về tình cảm hai người thỏa thuận xác định:

Hai người chung sống với nhau từ ngày      tháng       năm

Tại: 

(Nếu thay đổi chỗ ở phải ghi rõ quá trình thay đổi từ khi chung sống đến khi ly hôn)

Quá trình chung sống hạnh phúc đến ngày        tháng        năm

Bắt đầu mâu thuẫn từ ngày        tháng        năm              nguyên nhân mâu thuẫn:

• Về con chung: (Họ tên, ngày tháng năm sinh của từng con, sau khi ly hôn ai nuôi con? Đóng góp nuôi con như thế nào?)

• Về tài sản:

- Tài sản chung của vợ chồng gồm những thứ gì? Nguyện vọng sau khi ly hôn? (Tự định giá giá trị tài sản).

- Tài sản riêng (nếu có) ghi rõ nguyện vọng về tài sản riêng nếu ly hôn? (Tự định giá giá trị tài sản).

• Về nhà ở: (Nhà ở tư nhân hay thuê của nhà nước, diện tích, nguyện vọng nhà ở sau khi ly hôn).

Hồ sơ kèm theo: , ngày …….tháng ……năm…..

- Đăng kí kết hôn (bản chính);

- Bản sao giấy khai sinh của các con; Chữ ký của vợ hoặc chồng

- Bản sao Hộ khẩu (công chứng);

- Bản phôtô chứng minh thư (công chứng);

Và mọi giấy tờ về nhà đất, tài sản có giá trị khác (bản sao có công chứng).

Kính đề nghị Quý tòa xem xét giải quyết./.

.....,Ngày....tháng....năm......

HỌ VÀ TÊN CHỒNG                                                                HỌ VÀ TÊN VỢ

 

Nội dung hữu ích

>> Tải các mẫu đơn ly hôn mới nhất

>> Báo giá dịch vụ ly hôn trọn gói tại Hà Nội