Xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

10:03 AM GMT+7, Thứ sáu, 07/07/2017
3014

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai là mấu chốt để thúc đẩy việc giải quyết nhanh chóng các tranh chấp phát sinh. Dựa trên các quy định pháp luật SP xin chia sẻ các thông tin sau

(Cơ quan nhà nước giải quyết khiếu nại đất đai - Ảnh minh họa)

Theo Điều 136 Luật Đất đai, tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân.

Nếu tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai thì thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND huyện.

Như vậy, Tòa án chỉ giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất khi các đương sự xuất trình được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ). Trường hợp chưa có bìa đỏ nhưng có xác nhận của chính quyền địa phương về việc đã và đang xem xét  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Tòa án cũng thụ lý giải quyết.

Mở rộng: Chính quyền địa phương chỉ có sổ mục kê, không có sổ địa chính, xảy ra tranh chấp quyền sử dụng đất thẩm quyền có thuộc tòa án hay không?

Theo quy định tại khoản 15, Điều 4, Luật đất đai 2003 thì Sổ mục kê được hiểu như sau: "Sổ mục kê đất đai là sổ được lập cho từng đơn vị xã, phường, thị trấn để ghi các thửa đất và các thông tin về thửa đất đó."

Sổ mục kê đất được lập để phục vụ cho Nhà nước nắm đầy đủ ruộng đất và thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai theo quy định của pháp luật đất đai; do đó Sổ mục kê đất phải thể hiện toàn bộ các thửa đất (gồm cả thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (dưới đây gọi là giấy chứng nhận) và thửa chưa được cấp giấy chứng nhận), các công trình thủy lợi và sông ngòi, kênh rạch suối trong phạm vi địa giới hành chính từng xã, phường, thị trấn. Những thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận thì thông tin của thửa thể hiện trên Sổ mục kê đất thống nhất với thông tin trên giấy chứng nhận, những thửa đất chưa cấp giấy chứng nhận thì thông tin của thửa thể hiện theo kết quả điều tra, đo đạc hiện trạng đang sử dụng đất mà chưa có giá trị pháp lý về quyền sử dụng đất. Vì những lý do trên, Sổ mục kê đất không được coi là một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật đất đai.

Trường hợp đất đai đang tranh chấp chỉ có sổ mục, không có sổ địa chính tức là chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nội dung hữu ích

>> Tư vấn thủ tục khởi kiện tranh chấp đất đai

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng tư vấn pháp luật