Vợ và chồng có được nghỉ chăm con ốm cùng một lúc được không?

10:15 AM GMT+7, Thứ sáu, 07/07/2017
697

 Vợ và chồng có được nghỉ chăm con ốm cùng một lúc được không?

 

Theo quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 5 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH có quy định:

“b) Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì tùy theo điều kiện của mỗi người để luân phiên nghỉ việc chăm sóc con ốm đau, thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật bảo hiểm xã hội.

c) Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, cùng nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau thì cả cha và mẹ đều được giải quyết hưởng chế độ khi con ốm đau; thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật bảo hiểm xã hội.”

 

Như vậy, trong trường hợp của bạn, vợ chồng bạn hoàn toàn có thể cùng nghỉ để chăm sóc con ốm. Thời gian hưởng chế độ ốm đau khi con ốm đau được thực hiện theo quy định tại Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

“1. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

 

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.“

 

Mức hưởng chế độ ốm đau trong trường hợp này của vợ chồng hai bạn được quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

“1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 của Luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.”

 

 

Như vậy, trong trường hợp này vợ chồng bạn có thể cùng nghỉ để chăm sóc con. Mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc (nếu trường hợp bắt đầu đi làm thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó) với thời gian hưởng trong một năm cho bằng số ngày chăm sóc con nhưng tối đa không quá 20 ngày (con dưới 03 tuổi), không quá 15 ngày (con từ đủ 03 đến 07 tuổi).