Vợ chồng ly hôn muốn kết hôn lại

4:54 AM GMT+7, Thứ tư, 06/06/2018
1530

Nhiều trường hợp trong quá trình chung sống với nhau, vợ chồng có những mâu thuẫn, bất đồng. Trong lúc bực tức nhất thời mà hai người quyết định làm thủ tục ly hôn. Tuy nhiên, sau khi tiến hành thủ tục ly hôn hai bên cảm thấy vẫn còn tình cảm và muốn quay lại với nhau. Khi đó, họ có thể về chung sống cùng nhau luôn hay phải tiến hành thủ tục kết hôn như ban đầu?

Theo Điều 9 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 (Luật Hôn nhân gia đình 2014), vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn. Cụ thể như sau:

“Điều 9. Đăng ký kết hôn

1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.

Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý

2. Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn”.

Trường hợp vợ chồng đã ly hôn nay muốn quay lại với nhau thì phải làm thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật.

 Tư vấn đăng ký kết hôn lại sau khi ly hôn

Về điều kiện kết hôn, căn cứ vào Điều 8 Luật Hôn nhân gia đình 2014:

“Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

 

Về thủ tục đăng ký kết hôn lại

Thủ tục đăng ký kết hônvẫn phải thực hiện theo quy định của pháp luật mà không có gì khác biệt so với lần đăng ký kết hôn trước. Theo đó,

- Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân xã nơi mà một trong hai bên cư trú có thẩm quyền đăng ký kết hôn 

 Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú  

- Hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký kết hôn

+ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Đối với TH một người cư trú ở xã, phường này nhưng đăng ký kết hôn với một người cư trú ở xã, phường khác)

Việc xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng, kể từ ngày xác nhận.

Khi đi đăng ký kết hôn hai bên cần xuất trình chứng minh nhân dân

- Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy hai bên nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, thì Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày.

Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt. Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu hai bên cho biết ý muốn tự nguyện kết hôn, nếu hai bên đồng ý kết hôn, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn. Hai bên nam, nữ ký vào Giấy chứng nhận kết hôn và Sổ đăng ký kết hôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho mỗi bên vợ, chồng một bản chính Giấy chứng nhận kết hôn, giải thích cho hai bên về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp theo yêu cầu của vợ, chồng.