Tư vấn xin cấp lại sổ đỏ do mất

3:28 PM GMT+7, Thứ ba, 27/06/2017
5920

Dịch vụ tư vấn xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do mất thông qua tổng đài trực tuyến 19006196. Quý khách hàng khi bị mất sổ đỏ, cho mượn nhưng không đòi lại được xin liên hệ để gặp Luật sư

(Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Ảnh minh họa)

Thủ tục chung cho việc xin cấp lại sổ đỏ do bị mất tiến hành qua 04 bước.

1. Người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải đến UBND cấp xã, phường nơi có đất nộp đơn khai báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cam kết trước pháp luật về việc khai báo của mình.

2. Sau khi nhận đơn khai báo cán bộ địa chính cấp xã phường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Xác định số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của giấy chứng nhận bị mất;

- Chuyển đơn khai báo lên cơ quan Địa chính thuộc UBND cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Niêm yết thông báo việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất.

3. Sau khi nhận được thông báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơ quan địa chính cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải ghi việc mất giấy chứng nhận vào sổ địa chính và dừng việc đăng ký biến động liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị mất.

4. Sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận dơn khai báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu không tìm thấy thì cơ quan địa chính thuộc UBND cấp có thẩm quyền trình UBND cùng cấp ra quyết định huỷ bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới; Chỉnh lý sổ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Thông báo cho cơ quan quản lý sổ địa chính ở các cấp để chỉnh lý sổ địa chính; Giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.

Sau khi được cấp lại giấy chứng nhận nếu người sử dụng đất tìm thấy giấy chứng nhận đã mất thì phải nộp cho UBND cấp xã nơi có đất, UBND cấp xã có trách nhiệm chuyển về cơ quan Địa chính thuộc cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để huỷ bỏ.

Các trường hợp được coi là mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như: Cho mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không đòi lại được, gửi cất hộ sổ đỏ nhưng không đòi lại được,... ngoài các thủ tục trên cần có các tài liệu cam kết riêng của chủ đứng tên trên sổ đỏ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liên kết hữu ích

>> Tư vấn thủ tục xin cấp lại sổ đỏ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng tư vấn pháp luật