Trợ cấp thất nghiệp tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở

10:48 AM GMT+7, Thứ sáu, 07/07/2017
941

 Ngày 31 tháng 7 năm 2015 Bộ lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có vấn đề hưởng trợ cấp thất nghiệp.


 

Theo quy định mới nhất, những người thất nghiệp sẽ được hưởng trợ cấp và Trợ cấp thất nghiệp này sẽ không quá 05 lần mức lương cơ sở

Điểm b Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định về mức hưởng và tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định: “Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động”.
Theo đó, Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/9 quy định người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của người lao động là tối đa 5 lần lương tối thiểu.
Trường hợp những tháng cuối cùng trước khi thất nghiệp, người lao động có thời gian gián đoạn đóng bảo hiểm thất nghiệp thì 06 tháng liền kề để tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp là bình quân tiền lương của 06 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.
Trường hợp người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức hưởng này tối đa không quá 5 lần lương cơ sở. người sử dụng lao động có trách nhiệm lập và nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp của người lao động cho tổ chức bảo hiểm xã hội trong thời hạn là 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động của người lao động thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực.

Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật của công ty Luật SP 19006196 để được các luật sư của chúng tôi giải đáp.