Tranh chấp đất đai

9:59 AM GMT+7, Thứ sáu, 07/07/2017
1633

Khi có tranh chấp đất đai (Đối với đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền sử dụng) thì được giải quyết như thế nào? Cơ quan có thẩm quyền? Thời gian giải quyết là bao lâu? Công ty Luật tư vấn trong bài viết này để bạn đọc tham kha

 Giải quyết tranh chấp đất đai trong trường hợp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền sử dụng quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013.

1: Hòa giải tranh chấp.

-               Khuyến khích các bên tự hòa giải.

-               Nếu không hòa giải được thì gửi đơn đến UBND xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

+ Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức hòa giải

+ Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của UBND cấp xã. Biên bản gửi đến các bên tranh chấp và lưu tại UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp

-               Nếu hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng thì UBND cấp xã gửi biên bản hòa giải đến:

+ Phòng tài nguyên môi trường đối với tranh chấp đất đai là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

+ Sở tài nguyên môi trường đối với trường hợp khác

Phòng tài nguyên môi trường và Sở tài nguyên môi trường trình UBND cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi

-               Nếu hòa giải không thành thì tiến hành tranh chấp

2: Giải quyết tranh chấp đất đai

- Thẩm quyền giải quyết: Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có đất tranh chấp

- Chuẩn bị hồ sơ:

+ Đơn khởi kiện

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất

+ Biên bản hòa giải không thành ở UBND cấp xã

+ CMND, hộ khẩu của người khởi kiện

  3. Thời gian giải quyết

- Thời gian hòa giải tranh chấp đất đai là không quá 45 ngày;

- Thời gian giải quyết tại Tòa::

Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ án, Chánh án Toà án phân công một Thẩm phán giải quyết vụ án.

Sau khi Tòa án nhận đơn và thụ lý đơn thì Tòa án sẽ thông báo cho bạn đến nộp tiền tạm ứng án phí.Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bạn phải đến Tòa án nhân dân nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ án, Chánh án Toà án phân công một Thẩm phán giải quyết vụ án.