Tòa án thêm nội dung cần có trong đơn xin ly hôn tại Hà Nội

10:51 AM GMT+7, Thứ hai, 25/02/2019
2924

Thành phố Hà Nội đã áp dụng giải quyết vụ án dân sự tại Trung tâm hòa giải tại Tòa án. Do đó các Tòa án trên địa bàn thành phố Hà Nội đã cập nhật thêm nội dung vào đơn xin ly hôn bán cho các đương sự mua đơn ly hôn tại trụ sở Tòa án. Nếu bạn đang chuẩn bị xin ly hôn thì lưu ý mẫu đơn xin ly hôn mới dưới đây

Nội dung mới sẽ bao gồm: mẫu đơn ly hôn đơn phương, đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn theo mẫu cũ cộng thêm nội dung tùy chọn của đương sự về yêu cầu hòa giải tại Tòa. Ở cuối đơn xin ly hôn sẽ có thêm 2 tùy chọn để đương sự:

“Đơn của đương sự sẽ được chuyển qua trung tâm hòa giải, yêu cầu cho biết ý kiến về việc (tích vào dòng dưới đây)

Đồng ý chuyển đơn qua trung tâm hòa giải

Không đồng ý chuyển đơn qua trung tâm hòa giải”

Ví dụ: Theo nội dung mới này thì mẫu đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, quyền nôi con và phân chia tài sản chung ở quận Hai Bà Trưng sẽ có nội dung như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2019

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG – TP HÀ NỘI

Họ và tên người yêu cầu:…………………………………….Sinh năm………

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại

Nơi làm việc

Số điện thoại: ; Số Fax 

 

Họ và tên người cùng yêu cầu:…………………………………….Sinh năm………

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại

Nơi làm việc

Số điện thoại: ; Số Fax 

 

Đăng ký kết hôn ngày        tháng       năm

Tại

Sau khi cưới vợ chồng chung sống đến thì có mâu thuẫn

Nguyên nhân

Nay nguyện vọng của chúng tôi đề nghị Tòa án nhân dân Quận Hai Bà Trưng

Yêu cầu Tòa án công nhận sự tự nguyện thỏa thuận của chúng tôi:

* Về con chung: Chúng tôi có con chung:

1/ Tên là: Sinh ngày:

2/ Tên là: Sinh ngày:

Chúng tôi đã thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con chung và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:

Thu nhập bình quân của vợ:

Thu nhập bình quân của chồng:

 

* Về tài sản chung vợ chồng có những tài sản sau: (Khai rõ từng tài sản, giá trị)

Chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận phân chia tài sản chung như sau:

 

* Về nhà ở chung của vợ chồng gồm có: (Khai rõ cụ thể nguồn gốc, quá trình sử dụng, nêu rõ giá trị từng nhà, đất)

Chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận phân chia về nhà ở chung (Bất động sản) khi ly hôn như sau:

 

* Về nợ chung: Chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận như sau:

 

* Về án phí lệ phí: Chúng tôi thỏa thuận ...................................

 

Nguyện vọng:

Đơn của đương sự sẽ được chuyển qua trung tâm hòa giải, yêu cầu cho biết ý kiến về việc (tích vào dòng dưới đây)

Đồng ý chuyển đơn qua trung tâm hòa giải

Không đồng ý chuyển đơn qua trung tâm hòa giải

Người làm đơn yêu cầu

Họ và tên vợ                                                       Họ và tên chồng

>> Tải mẫu đơn xin ly hôn mới nhất tại đây