Thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh

6:42 AM GMT+7, Thứ tư, 28/03/2018
2256

Luật sửa đổi bổ sung một số điều về thuế 71/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ 1-1-2015 các quy định về thuế GTGT và thuế TNCN có nhiều điểm mới. Đơn cử, là quy định về cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh cá thể

Theo Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, thì cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu chia thành 4 nhóm ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

Xác định mức thuế phải nộp của hộ kinh doanh cá thể

Cụ thể: phân phối, cung cấp hàng hóa 0,5%; dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 2% (riêng cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp là 5%); sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 1,5% và hoạt động kinh doanh khác 1%. Cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán ổn định trong 1 năm và được xác định mức thuế phải nộp hàng tháng. Số thuế phải nộp 1 tháng = (Doanh thu chịu thuế thu nhập cá nhân khoán 1 tháng x (nhân) tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân) + (Doanh thu chịu thuế GTGT khoán 1 tháng x (nhân) tỷ lệ thuế GTGT).

Nếu như trước đây, phương pháp tính thuế TNCN đối với hộ kinh doanh cá thể là theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Nghĩa là lấy doanh thu trừ đi chi phí đầu vào, rồi nhân với thuế suất từng ngành nghề, sau đó hộ kinh doanh còn được giảm trừ gia cảnh. Sau khi giảm trừ gia cảnh, số thu nhập còn lại mới tính thuế theo tỷ lệ lũy tiến từ 5% - 10% - 15% - 20% - 25% - 30% và mức cao nhất là 35%. Nhưng điểm mới là kể từ ngày 1-1-2015, theo quy định mới, hộ kinh doanh cá thể nộp thuế TNCN tính trên tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh.

Xem qua cách tính thì chúng ta nghĩ rằng phương pháp tính thuế mới này đưa đến thiệt thòi cho người nộp thuế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy trước đây do phương pháp tính thuế phức tạp nên người nộp thuế thường không để ý đến mức đóng thuế mà do cán bộ thuế tự tính toán và áp mức thuế. Do đó, thường có tình trạng, hộ kinh doanh phải nộp 1 vài triệu/tháng. Với phương pháp tính thuế mới này hộ kinh doanh có thể tự tính cho bản thân số thuế phải nộp. Do vậy, có thể nói, khi áp dụng phương pháp mới, minh bạch hơn thì một số hộ khoán có thể sẽ nộp thuế ít hơn so với sự ấn định thuế mù mờ trước đây..