Thủ tục xin miễn, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và mẫu đơn mới nhất

1:15 PM GMT+7, Thứ năm, 25/01/2018
18794

Chia sẻ mẫu đơn xin xác nhận thuộc trường hợp được miễn, xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và thủ tục theo quy định mới. Học sinh, sinh viên không được xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự trong trường hợp nào?

>> Tải mẫu đơn xin tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự

Trường hợp nào được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

Danh sách các trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ Quân sự 2015 thì những công dân sau được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình:

1. Công dân chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

 2. Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

3. Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

4. Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

5. Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

6. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

7. Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

 

Thủ tục xin tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự

Người thuộc trường hợp được tạm hoãn thực hiện NVQS chuẩn bị các giấy tờ chứng minh mình thuộc quy định ở trên và gửi tới UBND cấp quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh để chờ được xét duyệt.

Trường hợp người xin tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự là học sinh, sinh viên thì bạn cần xin xác nhận tại trường theo mẫu đơn tôi chia sẻ ở đầu bài viết, sau đó nộp cùng đơn xin tạm hoãn nhập ngũ tại cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, bạn phải tuân thủ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17, đó là làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự đến cơ sở giáo dục. Sau khi thôi học phải làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự về nơi cư trú hoặc nơi làm việc mới. Người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự.

 

Trường hợp học sinh, sinh viên sau đây không thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ

1. Theo học các loại hình đào tạo khác ngoài quy định tại điểm b khoản 1 mục II Thông tư 121/2007/TTLT-BQP-GDĐT .

2. Đang học nhưng do vi phạm kỷ luật đã bị đuổi học, buộc thôi học.

3. Tự bỏ học hoặc ngừng học tập một thời gian liên tục từ 12 tháng trở lên.

4. Hết thời hạn học tập tại trường một khoá học.

5. Chỉ ghi danh, đóng học phí nhưng thực tế không học tại trường.

Trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ dân sự

Căn cứ khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ Quân sự 2015 thì những công dân sau được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự:

1. Con của liệt sĩ, thương binh hạng một.

2. Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.

3. Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

4. Người làm công tác cơ yếu không phải quân nhân, công an nhân dân.

5. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.