Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

4:43 PM GMT+7, Thứ ba, 27/06/2017
1402

Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nhanh nhất năm 2015 . Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư áp dụng cho công ty vốn nước ngoài tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Hải Dương khi tăng vốn đầu tư, bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung mã HS, thay đổi tên, thuê thêm đất,...

Bạn có biết doanh nghiệp vốn nước ngoài thành lập trong khu công nghiệp và ngoài khu công nghiệp có quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh khác nhau.

(Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nhanh)

1. Thẩm quyền giải quyết

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương hoặc BQL khu công nghiệp, chế xuất, khu công nghệ cao.

2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận một cửa Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương hoặc BQL khu công nghiệp, chế xuất, khu công nghệ cao

Cơ quan phối hợp nếu có: Các bộ, ban ngành liên quan

3. Thời hạn giải quyết:

- 15 ngày làm việc đối với dự án không thẩm tra. Riêng với một số địa phương thời gian giải quyết như sau

+ Doanh nghiệp trong KCN tại Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương: 04 ngày làm việc

+ Doanh nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc: 06 ngày làm việc

- 30 ngày làm việc đối với dự án phải thẩm tra/

- Đối tượng thực hiện: Tất cả.

- Phí, lệ phí: Theo biểu phí của bộ tài chính

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đầu tư.

4. Hồ sơ

- Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

>> Mẫu bản đề nghị điều chỉnh GCNĐT mới nhất

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư hiện tại.

- Báo cáo tài chính có xác nhận của kiểm toán năm gần nhất.

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án của công ty.

- Điều lệ công ty mới.

- Hợp đồng liên doanh mới (Áp dụng cho công ty liên doanh).

- Biên bản họp và quyết định của công ty chấp thuận nội dung thay đổi.

- Các tài liệu khác

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo qui định của pháp luật phải có vốn pháp định;

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số các nhân  đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo qui định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có qui định khác);

+ Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành áp dụng trong trường hợp dự án có quy mô từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên hoặc rơi vào lĩnh vực đầu tư có điều kiện;

Phòng tư vấn pháp luật