Thủ tục thay đổi hình thức hoạch toán kế toán của chi nhánh

4:03 PM GMT+7, Thứ ba, 05/06/2018
5621

Chi nhánh công ty có quyền lựa chọn hình thức hoạch toán độc lập hoặc phụ thuộc theo mong muốn của công ty chủ quản. Khi thay đổi hình thức hoạch toán doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép hoạt động chi nhánh với nội dung điều chỉnh là: Thay đổi nội dung đăng ký thuế của chi nhánh. Dưới đây là các hướng dẫn cụ thể.

(Có 02 hình thức hoạch toán kế toán chi nhánh - Ảnh minh họa)

Hình thức hoạch toán chi nhánh của công ty được ghi nhận trong thông tin đăng ký thuế của chi nhánh. Do vậy khi thay đổi hình thức hoạch toán chi nhánh thì doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo thay đổi thông tin thuế của chi nhánh doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông qua việc thay đổi.

Thủ tục thay đổi hình thức hoạch toán chi nhánh được điều chỉnh bởi nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Doanh nghiệp không phải thực hiện nộp mẫu 08-MST để thông báo cho cơ quan quản lý như trước thời điểm 01/07/2015.