Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh có gì thay đổi ?

11:45 AM GMT+7, Thứ tư, 26/12/2018
357

Năm 2019 doanh nghiệp được thành lập địa điểm kinh doanh, văn phòng giao dịch, kho chứa hàng khác tỉnh, thành phố mà không bắt buộc phải gắn với thành lập chi nhánh công ty. Việc loại bỏ nội dung “Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh” tại khoản 2 điều 33 nghị định 78/2015/NĐ-CP giúp cho việc thành lập địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp được cởi bỏ, đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp là đăng ký các địa điểm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Thủ tục thành lập kho chứa hàng 2019 có gì mới

Quy định này là một trong các điểm mới thay đổi theo nghị định 108/2018/NĐ-CP áp dụng từ 10/10/2018. Tuy nhiên trên thực tế doanh nghiệp sẽ gặp vướng mắc trong việc kê khai, nộp lệ phí môn bài (Thuế môn bài), cụ thể:

Theo mẫu tờ khai lệ phí môn bài ban hành kèm theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ thì chỉ có 2 dạng: Một là kê khai thuế môn bài cho đơn vị trực thuộc cùng tỉnh, thành phố; Hai là đơn vị tự kê khai nộp lệ phí môn bài. Vướng mắc ở đây đó là địa điểm kinh doanh là đơn vị hoặc toán phụ thuộc khác tỉnh, thành phố nên công ty không thể kê khai theo diện đơn vị phụ thuộc. Nhưng nếu nộp tờ khai lệ phí môn bài độc lập tại chi cục thuế nơi có địa chỉ địa điểm kinh doanh thì không được tiếp nhận do địa điểm kinh doanh không có mã số thuế phụ thuộc. Vướng mắc này do nghị định về lệ phí môn bài ban hành năm 2016 nên không lường trước để điều chỉnh quy định mới trong thủ tục đăng ký kinh doanh năm 2018, và người gặp vướng mắc lại là doanh nghiệp.

Toàn văn quy định về thành lập địa điểm kinh doanh sau khi cập nhật điểm thay đổi theo nghị định 108

“2. Thông báo lập địa điểm kinh doanh:

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

a) Mã số doanh nghiệp;

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);

c) Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

d) Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

đ) Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

3. Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.”

Công ty Luật Trí Nam hiện cung cấp dịch vụ thành lập kho chứa hàng, văn phòng giao dịch, địa điểm kinh doanh cho các doanh nghiệp tại thành phố Hà Nội với mức giá cạnh tranh chỉ 600.000 VND đến 900.000 VND tùy theo yêu cầu về nhanh chậm mà khách hàng đưa ra. Dịch vụ pháp lý luôn gắn liền với giải đáp và tư vấn hỗ trợ các quy định pháp luật để tránh vướng mắc cho doanh nghiệp, vì vậy ngay hôm nay quý doanh nghiệp có nhu cầu dịch vụ hãy liên hệ ngay

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.745   -   024.62928699

Email: hanoi@luattrinam.vn