Thủ tục khởi kiện tranh chấp hợp đồng kinh tế

4:20 PM GMT+7, Thứ tư, 26/04/2017
3602

Hướng dẫn thủ tục khởi kiện tranh chấp về hợp đồng kinh tế, hợp đồng thương mại tại tòa án nhân dân của công ty Luật SP. Tùy từng loại hợp đồng có những khác biệt trong khâu thực hiện tuy nhiên các trường hợp đều có các điểm chung sau

I. Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn khởi kiện.

2. Hợp đồng kinh tế hoặc văn bản, tài liệu giao dịch có giá trị như hợp đồng kinh tế.

3. Biên bản bổ sung, phụ lục, phụ kiện hợp đồng (nếu có).

4. Tài liệu về bảo đảm thực hiện hợp đồng như: cầm cố, thế chấp, tài sản (nếu có).

5. Tài liệu về việc thực hiện hợp đồng như giao nhận hàng , các biên bản nghiệm thu, các chứng từ thanh toán, biên bản thanh lý hợp đồng, các biên bản làm việc về công nợ tồn đọng;

6. Tài liệu về tư cách pháp lý của người khởi kiện, của các đương sự và người có liên quan khác như: giấy phép, quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; điều lệ hoạt động, quyết định bổ nhiệm hoặc cử người đại diện doanh nghiệp.

7. Các tài liệu giao dịch khác (nếu thấy cần thiết);

8. Bản kê các tài liệu nộp kèm theo đơn kiện (ghi rõ số bản chính, bản sao).

II. Mức án phí

1. Giá trị tranh chấp từ 40.000.000 đồng trở xuống: 2.000.000 đồng.

2. Từ trên 40.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng: 5% của giá trị tranh chấp.

3. Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng: 20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng.

4. Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng: 36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng.

5. Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng: 72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 2.000.000.000 đồng.

6. Từ trên 4.000.000.000 đồng: 112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 4.000.000.000 đồng.

Nguyên đơn, bị đơn có yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn, người có liên quan, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong các vụ án kinh tế phải nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm theo thông báo của Toà án.

Phòng tư vấn pháp luật