Thủ tục đăng ký khoản vay trung, dài hạn nước ngoài

4:45 PM GMT+7, Thứ ba, 27/06/2017
2764

Doanh nghiệp có khoản vay nước ngoài trên 01 năm bắt buộc phải đăng ký khoản vay với chi nhánh ngân hàng nhà nước trước khi giao dịch. Song song đó các ngân hàng được ủy quyền thanh toán phải yêu cầu doanh nghiệp cung cấp tài liệu đã đăng ký khoản vay mới được cho phép việc giao dịch diễn ra

 

(Hướng dẫn thủ tục trong lĩnh vực pháp luật đầu tư)

1. Cơ quan tiếp nhận: Ngân hàng nhà nước - chi nhánh tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương.

2. Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc

3. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký khoản vay trung, dài hạn nước ngoài.

- Bản dịch hợp đồng vay vốn có đóng dấu xác nhận của công ty ở Thái Nguyên.

Lưu ý: Trong hợp đồng vay cần thể hiện rõ khoản vay không cần bảo lãnh hoặc tài sản bảo đảm và thời hạn vay.

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép Đăng ký kinh doanh, mã số thuế (Nếu có) và mẫu dấu công ty.

- Giấy giới thiệu cho người thực hiện công việc.

- Bản gốc hợp đồng vay vốn có ký và đóng dấu của 02 công ty.

4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Luật sư Đào Sơn