Thủ tục đăng ký giám hộ

1:16 PM GMT+7, Thứ tư, 14/03/2018
2358

Tờ khai đăng ký giám hộ 2018, hướng dẫn cách điền tờ khai đăng ký giám hộ và cách đăng ký giám hộ. Tư vấn chuẩn bị hồ sơ đăng ký giám hộ và kê khai biểu mẫu tờ khai đăng ký giám hộ chuẩn luật

>> Tờ khai đăng ký giám hộ bản mới nhất

Tờ khai đăng ký giám hộ bản mới nhất 2018

Hướng dẫn điền tờ khai đăng ký giám hộ

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký giám hộ.

(2)  Ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2014).

 
Điều kiện được làm người giám hộ

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

- Có tư cách đạo đức tốt; không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác.

- Có điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện việc giám hộ.

 

Thủ tục đăng ký giám hộ

1. Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ: Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

2. Thẩm quyền giải quyết

Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi cư trú của người giám hộ hoặc nơi có trụ sở của cơ quan, tổ chức đảm nhận giám hộ thực hiện đăng ký việc giám hộ.

3. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Hồ sơ đăng ký giám hộ

- Người được cử làm giám hộ phải nộp Giấy cử giám hộ. Giấy cử giám hộ do người cử giám hộ lập; nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử giám hộ.

- Trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, thì người cử giám hộ phải lập danh mục tài sản và ghi rõ tình trạng của tài sản đó, có chữ ký của người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ. Danh mục tài sản được lập thành 3 bản, một bản lưu tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi đăng ký việc giám hộ, một bản giao cho người giám hộ, một bản giao cho người cử giám hộ.

Giấy tờ phải xuất trình:

- Bản chính Giấy CMND, hộ khẩu của người giám hộ, người cử giám hộ và người được giám hộ.

- Bản chính giấy tờ chứng minh điều kiện của người giám hộ (chỗ ở, thu nhập…).

- Bản chính giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người giám hộ với người được giám hộ và người cử giám hộ.

Lưu ý: Khi đăng ký việc giám hộ, người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ phải có mặt tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.