Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng

10:21 AM GMT+7, Thứ sáu, 07/07/2017
1278

Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng

I)Thông tin:

1)Cơ quan cấp phép:

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

2)Thời gian giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đấy đủ hồ sơ hợp lệ.

3)Mức phí nhà nước:

Không

II)Các bước tiến hành:

1) Người có công đến Ban Thương binh và Xã hội thuộc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú để lấy mẫu bản khai cá nhân (Mẫu 13) điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Nộp lại hồ sơ cho Ban Thương binh và Xã hội cấp xã lập danh sách chuyển hồ sơ về Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện kiểm tra, lập danh sách những người đủ điều kiện gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra ký duyệt.

2) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện nộp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

3) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ký duyệt, chuyển danh sách lại cho Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội liên hệ với Bảo hiểm xã hội cấp huyện mua thẻ BHYT, sau đó chuyển thẻ BHYT cho cán bộ Ban Thương binh và Xã hội cấp xã giao cho người có công.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h30' đến 11h30'.
- Chiều : Từ 13h00' đến 16h30'.
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

II)Đầu mục hồ sơ:

1)Bản khai cá nhân (Mẫu 13): 01 bản chính.

2) Quyết định hưởng trợ cấp, hoặc giấy giới thiệu di chuyển chế độ: 01 bản photo chứng thực.

3) Danh sách đề nghị cấp thẻ: 04 bản chính.

Số bộ hồ sơ 01 bộ

Phòng tư vấn pháp luật