Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

10:19 PM GMT+7, Thứ hai, 02/03/2015
2110

Ngày 21/01/2013 Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT quy định về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2013. Thông tư này thay thế thông tư số 14/2010/TT-BKHĐT

(Ảnh minh họa)

>> Click để tải thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT

Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT thay thế cho thông tư số 14/2010/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Phòng tư vấn pháp luật