Cập nhật: 9:56 PM GMT+7, Thứ năm, 04/05/2017
Nguồn tin:
  • Font
  • In bài
  • Gửi cho bạn bè
  • Ý kiến

 Hiện nay không có bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào quy định về thời hạn sử dụng của bản sao y, chứng thực. Nhưng trên thực tế làm việc, rất nhiều cơ quan không chấp nhận bản sao y đã quá 3 hoặc 6 tháng kể từ ngày được chứng thực. Việc làm này là trái với quy định của pháp luật và gây ra thủ tục phiền hà cho người dân.


 Theo khoản 1 và 2 điều 3 nghị định nghị định 23/2015/NĐ-CP có giải thích: Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Bản sao được chứng thực theo bản chính theo quy định của nghị đình này có giá trị sử dụng thay thế bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Pháp luật hiện hành không có bất kỳ quy định về việc hạn chế thời hạn sử dụng của bản sao đã được chứng thực hay được cấp từ sổ gốc.

Tuy nhiên chúng ta cũng phải chú ý tời thời hạn của bản sao y cũng phụ thuộc vào thời hạn của bản gốc. Nếu bản sao được chứng thực từ các loại giấy tờ có giá trị vô hạn (bảng điểm, bằng cử nhân, kỹ sư…) thì bản sao có giá trị pháp lý vô hạn. Các loại bản sao được chứng thực từ các loại giấy tờ có xác định thời hạn (chứng minh nhân dân…) thì bản sao chỉ có giá trị trong thời hạn bản gốc còn giá trị.

Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao đã được chứng thực không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Trong trường hợp nghi ngờ bản sao là giả mạo thì người nhận có quyền xác minhlại thông qua việc yêu cầu cung cấp bản chính để đối chiếu. Ngoài ra trên thực tế có một số loại giấy tờ có thể thay đổi nội dung trong quá trình sử dụng như hộ khẩu, chủ quyền nhà đất nếu đã được chứng thực , nếu thấy cần xác minh nội dung bản sao để phục vụ yêu cầu xử lý hồ sơ thì người tiếp nhận có thể yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu.

Nếu người dân nộp bản photo không có chứng thực thì cán bộ tiếp nhận được yêu cầu người nộp hồ sơ xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính, chứ không được yêu cầu người dân phải đi chứng thực.

Chỉ trong một số trường hợp mà pháp luật có quy định việc giao dịch phải dựa trên cơ sở xuất trình bản chính thì phải tuân theo quy định này, chẳng hạn như khi công chứng hợp đồng giao dịch, người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính giấy tờ về quyền sở hữu tài sản giao dịch, chứng minh nhân dân...

Bản sao y, chứng thực có liên quan trực tiếp đến các giao dịch dân sự khác. Vì thế nếu còn bất cứ thắc mắc gì hãy liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật 19006196 để được chúng tôi tư vấn cụ thể.

Tổng đài tư vấn pháp luật


Nguồn tin:
  • Font
  • In bài
  • Gửi cho bạn bè
  • Ý kiến
[Quay lại Giải đáp pháp luật]