Thời hạn đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp

12:15 PM GMT+7, Thứ sáu, 07/07/2017
5180

Thời hạn bắt buộc phải đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp là 30 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh. Doanh nghiệp không chấp hành đúng quy định này sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh

>> Dịch vụ tư vấn pháp luật đầu tư

>> Dịch vụ tư vấn pháp luật quản trị doanh nghiệp

(Thời hạn đăng ký mã số thuế - Ảnh minh họa)

Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ban hành ngày 21/01/2013 bắt đầu có hiêu lực kể từ ngày 15/04/2013 thay thế thông tư 14/2010/TT-BKH quy định thời hạn phải đăng ký mã số thuế tại điểm b khoản 1 điều 46.

Theo đó doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp trong vòng 30 ngày làm việc. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật quản lý thuế và bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định tại điểm c khoản 2 điều 165 Luật doanh nghiệp.

Việc áp dụng quy định này không ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp trong nước bởi việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp đồng thời là việc xin cấp mã số thuế. Mã số thuế sẽ được ghi nhận luôn trên Giấy phép kinh doanh được cấp. Tuy nhiên đối với việc lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhà đầu tư cần lưu ý quy định này bởi Giấy chứng nhận mã số thuế được cấp sau và độc lập với Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận hoạt động của đơn vị. Các tổ chức thuộc trường hợp này sau khi có Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy phép kinh doanh) thực hiện thủ tục xin cấp dấu. Sau khi có dấu của doanh nghiệp, chi nhánh mới được thực hiện thủ tục xin cấp mã số thuế.

Phòng tư vấn pháp luật