Cập nhật: 9:56 PM GMT+7, Thứ năm, 04/05/2017
Nguồn tin:
 • Font
 • In bài
 • Gửi cho bạn bè
 • Ý kiến

 Tôi năm nay 25 tuổi, bố tôi mất năm 2012, năm nay ông nội tôi cũng qua đời. Ông tôi có một căn nhà để lại nhưng không có viết di chúc để cho ai, tôi muốn biết tôi có được hưởng thừa kế không thưa luật sư?


 

Điều 625 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Như vậy, cần lưu ý thừa kế thế vị chỉ áp dụng khi con của người để lại di sản chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người chết chứ không áp dụng đối với trường hợp người con chết sau người để lại di sản. Và cháu, chắt để được hưởng thừa kế phải là con ruột của người con đã chết, có thể hiểu nôm na là không áp dụng đối với “cháu nuôi”, “chắt nuôi”. Thừa kế thế vị cũng chỉ áp dụng đối với trường hợp chia thừa kế theo pháp luật, không áp dụng đối với trường hợp chia thừa kế theo di chúc. Khi di chúc có phần để lại cho người đó nhưng người đó chết thì phần đó sẽ không phát sinh hiệu lực và được chia theo pháp luật, lúc này người cháu/chắt mới được hưởng Thừa kế thế vị.

Do đó, trong trường hợp của bạn thì bạn vẫn được hưởng thừa kế. Việc xác định di sản thừa kế và tỷ lệ hưởng thừa kế của những người được hưởng thừa kế sẽ được áp dụng theo quy định của pháp luật về việc chia thừa kế theo pháp luật.


  Nguồn tin:
  • Font
  • In bài
  • Gửi cho bạn bè
  • Ý kiến
  [Quay lại Giải đáp pháp luật]