Thành lập công ty nhưng không hoạt động có sao không

1:25 PM GMT+7, Thứ hai, 18/02/2019
2438

Theo quy trình cũ khi bạn thành lập công ty nhưng không hoạt động thì sẽ bị cơ quan thuế cho mã số thuế vào tình trạng người nộp thuế không hoạt động tại trụ sở chính (Một dạng tạm ngừng hoạt động mã số thuế). Các công ty này không thể mở lại, cũng không thể tiến hành thủ tục giải thể theo quy định. Nhưng năm 2019 nếu bạn thành lập công ty và không hoạt động dẫn đến bị đóng mã số thuế thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể thì việc thu hồi GCN đăng ký doanh nghiệp sẽ thực hiện như thế nào?

Thành lập công ty nhưng không hoạt động năm 2019

Hiện nay quy trình liên thông thông tin giữa Tổng cục thuế và các phòng đăng ký kinh doanh để quản lý thông tin doanh nghiệp đã rất chặt chẽ, do đó phòng đăng ký kinh doanh nắm được danh sách các công ty không hoạt động tại trụ sở chính, doanh nghiệp bỏ trốn bị cơ quan thuế đóng mã số thuế. Các trường hợp này thuộc trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014. Khác với trước kia, phòng đăng ký kinh doanh không ra thông báo thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do thông tin từ tổng cục thuế không chuyển sang dữ liệu thuộc quản lý của đơn vị này. Như vậy đây có phải là cánh cửa xóa sổ các doanh nghiệp đang chết lâm sàng?

Theo phản hồi của khách hàng thì chủ doanh nghiệp bị đóng mã số thuế do doanh nghiệp bỏ trốn hoặc doanh nghiệp đang trong tình trạng bị đóng mã số thuế nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể nhận được thông báo của Phòng đăng ký kinh doanh vê việc: Thông báo thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện tại và yêu cầu chủ doanh nghiệp trong vòng 07 ngày phải đến phòng đăng ký kinh doanh để hoàn tất thủ tục. 

Thông báo này được gửi trực tiếp đến địa chỉ cư trú của chủ doanh nghiệp kê khai trong hồ sơ thành lập công ty và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. Nội dung thông báo cũng nên rũ “Chủ doanh nghiệp phải mang theo giấy tờ chứng minh đã hoàn thành thủ tục giải thể doanh nghiệp tại cơ quan thuế”. Như vậy nếu doanh nghiệp không hoàn thành thủ tục xin đóng mã số thuế theo Luật quản lý thuế thì sẽ có hai vấn đề pháp lý chủ doanh nghiệp phải đối diện: 

- Một là công ty bị xóa thông tin trên cổng thông tin điện tử quốc gia nhưng không hoàn thành thủ tục giải thể. Tình trạng này khiến cho doanh nghiệp vĩnh viễn không thể hoàn thành thủ tục giải thể, song song đó các nghĩa vụ về thuế tốn đòng sẽ treo theo thông tin của Giám đốc công ty, người quản lý doanh nghiệp (Chủ tịch công ty,…).

- Thứ hai đây là căn cứ xác nhận hành vi vi phạm của chủ doanh nghiệp. Hiện tại chưa có có chế xử phạt lỗi này nhưng trường hợp trong các văn bản pháp luật sau này có cơ chế xử phạt lỗi trên thì chủ doanh nghiệp sẽ bị xử lý.

Từ các vấn đề nói trên theo Luật sư nếu công ty của quý vị không có nhiều vướng mắc về thuế, nợ thuế nhiều thì giải pháp lựa chọn giải thể theo đúng quy trình là biện pháp an toàn nhất. Quy trình giải thể đối với công ty chưa có doanh thu hoặc chưa phát hành hóa đơn không khó nên việc triển khai thủ tục giải thể cũng từ đó mà dễ dàng.