Thẩm quyền và thủ tục xin xác nhận sơ yếu lý lịch tại phường xã

1:09 PM GMT+7, Thứ năm, 25/01/2018
21049

Xác định thẩm quyền xác nhận sơ yếu lý lịch cho cá nhân tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và quy định pháp luật hướng dẫn thủ tục xin xác nhận sơ yếu lý lịch theo quy định mới nhất.

Thẩm quyền xác nhận sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch tư pháp là tài liệu cần có trong hồ sơ của rất nhiều thủ tục của cá nhân từ thủ tục đăng ký bảo hiểm đến thủ tục đơn giản như nhập học,... Việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận lên sơ yếu lý lịch của cá nhân là một hoạt động hỗ trợ tư pháp nên nó thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng tư pháp Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã, phường, thị trấn nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú. Quy định này được ghi nhận tại khoản 1 điều 4 thông tư số 23/2014/TTLT-BTP-BNV.

 Xin xác nhận sơ yếu lý lịch cá nhân tại đâu?

Thủ tục xin xác nhận sơ yếu lý lịch tại UBND phường xã

Cá nhân xin xác nhận sơ yếu lý lịch nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND phường xã, hồ sơ bao gồm:

- Bản sở yếu lý lịch theo mẫu quy định có dán ảnh 4x6.

- Bản gốc sổ hộ khẩu thường trú có tên cá nhân xin xác nhận sơ yếu lý lịch.

Thông thường thủ tục sẽ được giải quyết luôn hoặc giải quyết trong ngày tùy theo từng quy định của địa phương.

 

Phòng tư pháp có thẩm quyền giải quyết các thủ tục gì?

Ngoài chức năng hỗ trợ tư pháp cho cá nhân phòng tư pháp UBND phường, xã, thị trấn thì căn cứ theo điều 4 thông tư số 23/2014/TTLT-BTP-BNV thẩm quyền của phòng tư pháp bao gồm:

1. Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Tư pháp chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp.

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

M    0934.345.745 - 024.62928699          E    hanoi@luattrinam.vn

A     Tầng 5, số 227 đường Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN 19006196

- Hỗ trợ giải đáp pháp luật từ 8h – 17h các ngày trong tuần

- Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng vui lòng chọn phím 0