Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho nhà hàng

6:08 AM GMT+7, Thứ tư, 28/03/2018
732

Hướng dẫn xác định thẩm quyền quản lý và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho nhà hàng cho công ty, hộ kinh doanh cá thể và cá nhân kinh doanh nhưng không thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh. Tư vấn xác định thẩm quyền kiểm tra nhà hàng của cơ quan nhà nước theo quy định mới.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho nhà hàng

1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cho các cơ sở sau đây:

a) Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Bộ Kế hoạch Đầu tư và Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Theo luật doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp sẽ hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay vì tên gọi cũ là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

b) Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện,thị xã và thành phố thuộc tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy phép hoạt động hộ kinh doanh cá thể) có quy mô kinh doanh từ 200 suất ăn/lần phục vụ trở lên.

2. Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh dưới 200 suất ăn/lần phục vụ.

3. Căn cứ vào tình hình thực tế và năng lực quản lý tại địa phương, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể điều chỉnh việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho phù hợp. Ví dụ:  Đối với thành phố Hồ chi minh thì Chi ục An toàn vệ sinh thực phẩm chỉ cấp phép cho: Dịch vụ ăn uống do cơ quan chức năng quận, huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhưng có quy mô cung cấp từ 300 suất ăn/ngày trở lên; Cơ sở cung cấp suất ăn sẵn; Dịch vụ ăn uống trong các bệnh viện, khu chế xuất, khu công nghiệp; Bếp ăn tập thể, căn tin các trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

Dịch vụ xin giấy phép an toàn thực phẩm giá rẻ

Như vậy nếu nhà hàng của bạn tổ chức theo mô hình doanh nghiệp thuộc diện cấp phép của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư thì sẽ thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, thành phố.

Ngoài ra pháp luật cũng quy định nếu nhà hàng quy mô nhỏ không có giấy phép kinh doanh hộ cá thể cũng như giấy phép đăng ký doanh nghiệp thì trong quá trình hoạt động vẫn phải đáp ứng điều kiện về Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phải tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tương ứng theo quy định tại các Điều 3, 4 và 5 và các Khoản 1, 2, 3, 4, 6 và 8 Điều 6 Thông tư số 30/2012/TT-BYT. Đồng thời chủ cơ sở phải chấp hành quy định về tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và kiểm tra khám sức khỏe định kỳ.

 

Quy định về hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm đối với nhà hàng

Căn cứ theo Điều 6 Thông tư 14/2014/TT-BYT thì cơ quan cấp giấy phép đồng thời là cơ quan có chức năng kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm của nhà hàng, chức năng kiểm tra được quy định chi tiết như sau

1. Kiểm tra định kỳ đối với cơ sở sau khi được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 5 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố (sau đây viết tắt là Thông tư số 30/2012/TT-BYT)

2. Kiểm tra đột xuất đối với cơ sở theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 30/2012/TT-BYT.

-----------------------------------------------------------------------------

Nội dung hữu ích

>> Điều kiện kinh doanh nhà hàng theo quy định mới

>> Dịch vụ xin giấy phép an toàn thực phẩm cho nhà hàng