• Xin tách sổ hộ khẩu

  • RSS
  • Câp nhật lúc: 12:55 AM GMT+7, Thứ bảy, 20/05/2017

    Tư vấn thủ tục xin tách sổ hộ khẩu trên cùng một nhà

    Thủ tục xin tách sổ hộ khẩu trên cùng một địa chỉ nhà


    Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 27 Luật cư trú thì người có tên trên sổ hộ khẩu có quan hệ gia đình với chủ hộ khi có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu được tách khẩu khi có cùng một chỗ ở và không phụ thuộc vào sự đồng ý hay không đồng ý của chủ hộ.

  • 1
Tổng số trang: 1