Tư vấn thủ tục xin tách sổ hộ khẩu trên cùng một nhà
Thủ tục xin tách sổ hộ khẩu trên cùng một địa chỉ nhà
25/01/2018
2784

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 27 Luật cư trú thì người có tên trên sổ hộ khẩu có quan hệ gia đình với chủ hộ khi có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu được tách khẩu khi có cùng một chỗ ở và không phụ thuộc vào sự đồng ý hay không đồng ý của chủ hộ.


  • 1
Tổng số trang: 1