Tư vấn hay đổi địa chỉ trụ sở công ty 2017
Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty khác quận
19/05/2017
1990

Thay đổi trụ sở công ty – Hướng dẫn thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty trong cùng quận hoặc chuyển trụ sở công ty khác quận theo nghị định 78/2015/NĐ-CP. Công ty khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính cần lưu ý những vấn đề gì về mẫu hóa đơn và con dấu doanh nghiệp?


  • 1
Tổng số trang: 1