Trình tự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân
Trình tự giải quyết tranh chấp lao động năm 2015
10/03/2015
919

Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước tập thể và trong quá trình học nghề. Trình tự giải quyết các tranh chấp được quy định tại điều 162 đến điều 167 bộ luật lao động 2011.

Trình tự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân
Trình tự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân
26/02/2015
1754

Hướng dẫn trình tự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo quy định tại luật lao động mới số 51/2012/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/05/2013.

Mẫu hợp đồng lao động thông dụng nhất 2018
Mẫu hợp đồng lao động chuẩn pháp luật
03/06/2018
61287

Luật Trí Nam xin chia sẻ quy định về hợp đồng lao động, cách điều chỉnh nội dung HĐLĐ bằng phụ lục hợp đồng lao động theo quy định mới. Doanh nghiệp vui lòng tải mẫu hợp đồng lao động, mẫu phụ lục HĐLĐ để hiểu được các chia sẻ mà luật sư phân tích.

Hướng dẫn giải quyết tranh chấp lao động tập thể
Hướng dẫn giải quyết tranh chấp lao động tập thể
03/03/2015
1290

Tranh chấp lao động tập thể phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng trọng tài lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Các bước giải quyết tranh chấp trên bao gồm

Hòa giải vụ tranh chấp lao động
Hòa giải vụ tranh chấp lao động
03/03/2015
1547

Người lao động khi có tranh chấp lao động phát sinh muốn yêu cầu thủ tục hòa giải tranh chấp lao động thì nộp đơn xin được hòa giải về vấn đề tranh chấp lao động đối với chủ sử dụng tại Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội quận, huyện.


  • 1
Tổng số trang: 1