Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng uy tín tại Hà Nội
Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế và thương mại
25/09/2018
715

Hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức luôn gắn với các dạng hợp đồng khác nhau, việc phát sinh tranh chấp hợp đồng sẽ làm mất thời gian, tốn chi phí cho doanh nghiệp đồng thời có thể làm mất các đối tác tiềm năng của đơn vị mình. Dưới góc nhìn pháp lý Luật sư công ty Luật Trí Nam xin chia sẻ một số kinh nghiệm phòng tránh hoặc giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế, thương mại để quý vị tham khảo?


  • 1
Tổng số trang: 1