• Thừa kế theo pháp luật

 • RSS
 • Câp nhật lúc: 5:28 PM GMT+7, Thứ sáu, 29/01/2016

  di-chuc-chung-cua-vo-chong

  Quy định của pháp luật về di chúc chung của vợ chồng


   Theo quy định của BLDS thì “ vợ, chồng có thể lập di chúc chung để định đoạt tài sản chung”. Quyền này được phát sinh khi hai người được công nhận là vợ, chồng hợp pháp theo quy định của Luật HN&GĐ. Khi họ trở thành vợ, chồng hợp pháp như vậy thì giữa họ sẽ hình thành nên khối tài sản chung và tài sản chung của vợ, chồng là tài sản chung hợp nhất.

  Di chúc chung của vợ chồng cũng là một vấn đề được quan tâm nhiều hiện nay, khi mà cha mẹ muốn để lại tài sản cho con, cháu. Vậy di chúc chung của vợ chồng được hiểu như thế nào?

   

 • 1
Tổng số trang: 1