Tư vấn chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài
Thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài
30/01/2019
1121

Công ty TNHH khi có thành viên chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài (Cá nhân nước ngoài hoặc công ty nước ngoài) phải thực hiện thủ tục ghi nhận người nước ngoài làm thành viên góp vốn mới của công ty theo các bước thủ tục như sau:

Hướng dẫn đăng ký cho người nước ngoài góp vốn vào công ty năm 2019
Thủ tục đăng ký cho người nước ngoài góp vốn vào công ty TNHH
30/01/2019
1530

Năm 2019, công ty TNHH được đăng ký cho người nước ngoài góp vốn. Trong nội dung bài viết Luật sư xin chia sẻ các bước thủ tục đăng ký cho người nước ngoài góp vốn vào công ty TNHH và các tài liệu cần thiết người nước ngoài cần chuẩn bị khi góp vốn vào công ty Việt Nam.


  • 1
Tổng số trang: 1