Thủ tục thông báo thông tin tài khoản ngân hàng online
Thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng với phòng ĐKKD
25/01/2018
5874

Thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của công ty là thủ tục bắt buộc phải thực hiện trước khi doanh nghiệp giao dịch kinh doanh qua ngân hàng. Để tiện cho các doanh nghiệp mới tham khảo áp dụng luật sư xin chia sẻ cách đăng ký tài khoản qua cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.


  • 1
Tổng số trang: 1