Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật năm 2019
Thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty
03/01/2019
5664

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ dẫn tới hàng loạt những thay đổi có liên quan khác đến doanh nghiệp. Thẩm quyền thay đổi người đại diện cũng tùy thuộc vào mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau.

Mẫu thông báo thay đổi đại diện theo pháp luật công ty năm 2018
Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật bản mới nhất
11/06/2018
3901

Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật ban hành kèm tại Phụ lục II-2 thông tư 20/2015/TT-BKHĐT là thành phần tài liệu quan trọng trong hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Tùy theo chức vụ mà người đại diện theo pháp luật hiện đang nắm giữ, công ty phải thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phù hợp với quy định hiện hành.

Tư vấn điều kiện bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
Người đại diện theo pháp luật và điều kiện bổ nhiệm theo quy định mới
05/06/2018
5141

Tư vấn điều kiện bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Khái niệm người đại diện theo pháp luật được ghi nhận như thế nào trong các quy định pháp luật? Hãy cùng luật sư tìm hiểu các quy định quan trọng liên quan đến người đại diện theo pháp luật của công ty.

Dịch vụ thay đổi thông tin giám đốc công ty tại Hà Nội
Thủ tục thay đổi giám đốc công ty theo quy định mới
14/01/2019
21418

Thay đổi giám đốc công ty – Hướng dẫn các thủ tục cần làm khi doanh nghiệp bổ nhiệm giám đốc công ty mới theo luật doanh nghiệp 2014. Thay đổi giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật có khó hơn so với việc bổ nhiệm giám đốc mới không đồng thời là người đại diện theo pháp luật? Cùng luật sư tìm hiểu quy định về thủ tục thay đổi giám đốc doanh nghiệp năm 2019.


  • 1
Tổng số trang: 1