Thay đổi con dấu công ty năm 2019 như thế nào?
Thủ tục thay đổi số lượng và hình thức mẫu con dấu doanh nghiệp
02/01/2019
4385

Thủ tục thay đổi số lượng, hình thức con dấu của doanh nghiệp năm 2019 được coi là hoàn thành khi phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố đăng tải mẫu dấu mới của doanh nghiệp trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia. Vậy doanh nghiệp khi muốn thay đổi hình thức hoặc số lượng con dấu phải thực hiện quy trình như thế nào? Ai trong doanh nghiệp có thẩm quyền quyết định việc thay đổi con dấu doanh nghiệp?


  • 1
Tổng số trang: 1