• Câp nhật lúc: 9:56 PM GMT+7, Thứ năm, 04/05/2017

    Thời hạn sử dụng bản sao y, chứng thực


     Hiện nay không có bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào quy định về thời hạn sử dụng của bản sao y, chứng thực. Nhưng trên thực tế làm việc, rất nhiều cơ quan không chấp nhận bản sao y đã quá 3 hoặc 6 tháng kể từ ngày được chứng thực. Việc làm này là trái với quy định của pháp luật và gây ra thủ tục phiền hà cho người dân.

  • 1
Tổng số trang: 1