Thủ tục xin giấy phép lao động online
Quy định về xin cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử
15/02/2019
406

Hướng dẫn xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng điện tử theo quy định tại thông tư 37/2017/TT-BLĐTBXH. Thủ tục xin cấp giấy phép lao động online không có sự thay đổi về hồ sơ, tài liệu cần có của người nước ngoài khi xin cấp giấy phép lao động, nhưng có sự minh bạch, công khai quy trình cấp giấy phép lao động tạo điều kiện cho doanh nghiệp tránh các vướng mắc thủ tục hành chính khi thực hiện thủ tục giấy phép lao động

Danh sách tài liệu cần có trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động 2018
Hồ sơ biểu mẫu xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài
14/04/2018
2907

Hồ xin cấp giấy phép lao động 2018 cho người nước ngoài được quy định tại điều 10 nghị định 11/2016/NĐ-CP. Căn cứ theo kinh nghiệm của Luật sư về thủ tục xin cấp giấy phép lao động trên thực tế, Luật sư xin tư vấn danh sách tài liệu cần chuẩn bị khi thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động năm 2018 và điều kiện về nội dung của từng tài liệu do người nước ngoài cung cấp như xác nhận 5 năm kinh nghiệm, bằng đại học, lý lịch tư pháp và giấy khám sức khỏe.

Tư vấn điều kiện cấp giấy phép lao động 2018
Điều kiện xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài
14/04/2018
1358

Điều kiện xin cấp giấy phép lao động 2018 cho người nước ngoài được quy định tại điều 9 nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động. Theo kinh nghiệm triển khai thủ tục xin cấp giấy phép lao động trên thực tế, Luật sư xin phân tích 5 điều kiện cấp giấy phép lao động theo quy định mới để doanh nghiệp nắm được quy trình và danh sách tài liệu cần chuẩn bị khi thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động năm 2018.


  • 1
Tổng số trang: 1