Tư vấn cách tính mức phụ cấp cho người lao động năm 2018
Phân loại chế độ phụ cấp người lao động và mức phụ cấp tối đa được hưởng
03/06/2018
10925

Danh sách 06 loại phụ cấp cho người lao động theo thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH. Mức phụ cấp người lao động được hưởng khi làm việc công việc nặng nhọc, hoặc phụ cấp trách nhiệm đối với các công việc đặc thì là bao nhiêu, hãy tham khảo nội dung chia sẻ dưới đây của luật sư.

luong-phu-cap-can-bo-cong-chuc
Cách tính mới về lương và phụ cấp của cán bộ, công chức
25/01/2018
2858

Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn cách tính mức lương và phụ cấp của cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ ngày 01/5/2016 như sau:


  • 1
Tổng số trang: 1