Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh
Tư vấn soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC
02/05/2019
198

Luật đầu tư 2014 cho phép các nhà đầu tư được quyền tham gia góp vốn triển khai kinh doanh và phân chia lợi nhuận thông qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC). Trong đó đối với các bên liên doanh đều là nhà đầu tư Việt Nam thì không bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư tại Sở kế hoạch và đầu tư. Nhà đầu tư trong hợp đồng có thể là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong đó không giới hạn phạm vi hợp tác kinh doanh theo hợp đồng.


  • 1
Tổng số trang: 1