• Người nước ngoài

 • RSS
 • Câp nhật lúc: 5:32 PM GMT+7, Thứ sáu, 23/06/2017

  Dịch vụ xin cấp lại giấy phép lao động

  Dịch vụ xin cấp lại giấy phép lao động


  Thủ tục xin cấp giấy phép lao động đã có rất nhiều thay đổi theo nghị định 11/2016/NĐ-CP theo đó phải xin cấp lại giấy phép lao động khi hết hạn thay vì gia hạn giấy phép lao động. Đối với trường hợp người nước ngoài thay đổi địa điểm làm việc khác tỉnh phải thực hiện thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động nhưng được miễn xuất trình giấy tờ chứng minh bằng cấp, kinh nghiệm.

 • Đối tượng được sở hữu nhà tại VN theo luật nhà ở 2014

  Đối tượng được sở hữu nhà tại VN theo luật nhà ở 2014


  Luật nhà ở 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014 và cí hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Luật đã mở rộng đối tượng được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài

 • Phiếu lý lịch tư pháp số 01 cho người nước ngoài

  Phiếu lý lịch tư pháp số 01 cho người nước ngoài


  Bạn muốn xin phiếu lý lịch tư pháp cho chuyên gia nước ngoài, người lao động nước ngoài hoặc giám đốc người nước ngoài của công ty bận để thực hiện xin cấp giấy phép lao động cho họ? Hãy cùng luật sư tìm hiểu thủ tục này.

 • Thời hạn của giấy phép lao động cho người nước ngoài

  Thời hạn của giấy phép lao động cho người nước ngoài


  Căn cứ điều 173 Luật lao động có hiệu lực ngày 01/05/2013 và điều 11 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP quy định về thời hạn của giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài có sự thay đổi thay vì không quá 03 năm như trước kia. Cụ thể

 • Quy định mới về gia hạn giấy phép lao động

  Quy định mới về gia hạn giấy phép lao động


  Từ 01/11/2013 nghị định 102/2013/NĐ-CP chính thức có hiệu lực sẽ thắt chặt các quy định về cấp giấy phép lao động. Trong đó thủ tục gia hạn giấy phép lao động chịu tác động lớn nhất

 • Nhà đầu tư nước ngoài và quy định pháp lý

  Nhà đầu tư nước ngoài và quy định pháp lý


  Thuật ngữ "Nhà đầu tư nước ngoài" được quy định tại khoản 5 điều 3 luật đầu tư số 59/2005/QH12. Câu chuyện tưởng chừng như rất nhỏ và mang nặng tính kỹ thuật pháp lý này đã được nhắc đi, nhắc lại suốt hơn 5 năm, kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào đầu năm 2007

 • Thủ tục xin cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài

  Thủ tục xin cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài


  Người nước ngoài có thể làm thủ tục xin cấp Thẻ thường trú theo hướng dẫn tại Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn Nghị định số 21/2001/NĐ-CP như sau:

 • Điều kiện cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài

  Điều kiện cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài


  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam thì người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam thuộc một trong những trường hợp sau đây được xem xét, giải quyết cho thường trú:

 • Quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất của Việt kiều

  Quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất của Việt kiều


  Căn cứ vào Điều 1 của Luật số 34/2009/QH12 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Việt kiều) có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam nếu đáp ứng đủ các điều kiện luật định

  1 2 3 4 5 6 
Tổng số trang: 6