Tư vấn chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài
Thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài
30/01/2019
1121

Công ty TNHH khi có thành viên chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài (Cá nhân nước ngoài hoặc công ty nước ngoài) phải thực hiện thủ tục ghi nhận người nước ngoài làm thành viên góp vốn mới của công ty theo các bước thủ tục như sau:

Hướng dẫn đăng ký cho người nước ngoài góp vốn vào công ty năm 2019
Thủ tục đăng ký cho người nước ngoài góp vốn vào công ty TNHH
30/01/2019
1530

Năm 2019, công ty TNHH được đăng ký cho người nước ngoài góp vốn. Trong nội dung bài viết Luật sư xin chia sẻ các bước thủ tục đăng ký cho người nước ngoài góp vốn vào công ty TNHH và các tài liệu cần thiết người nước ngoài cần chuẩn bị khi góp vốn vào công ty Việt Nam.

Thủ tục đăng ký cho người nước ngoài góp thêm vốn vào công ty năm 2019
Người nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam theo thủ tục nào
30/01/2019
1040

Thủ tục đăng ký cho người nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam được thực hiện theo quy trình như thế nào? Mất bao nhiêu thời gian để ghi nhận người nước ngoài là thành viên góp vốn của công ty? Dưới đây là các hướng dẫn của Luật sư công ty luật Trí Nam về thủ tục cho người nước ngoài góp vốn vào công ty năm 2019.


  • 1
Tổng số trang: 1