Mẫu thông báo thay đổi đại diện theo pháp luật công ty năm 2018
Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật bản mới nhất
11/06/2018
2911

Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật ban hành kèm tại Phụ lục II-2 thông tư 20/2015/TT-BKHĐT là thành phần tài liệu quan trọng trong hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Tùy theo chức vụ mà người đại diện theo pháp luật hiện đang nắm giữ, công ty phải thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phù hợp với quy định hiện hành.


  • 1
Tổng số trang: 1