Mẫu thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất năm 2018
Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất
11/06/2018
2857

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh) bạn hành tại Phụ lục II-1 thông tư 20/2015/TT-BKHĐT sử dụng trong hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các công ty trong và ngoài nước. Doanh nghiệp lập hồ sơ thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh gửi tới Phòng ĐKKD trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông qua việc thay đổi các nội dung có trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


  • 1
Tổng số trang: 1