Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam năm 2019
28-2018-QĐ-TTg Quyết định ban hành hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam
11/02/2019
2249

Nội dung Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam năm 2019 ban hành kèm theo Phụ lục I quyết định 27/2018/QĐ-TTg và được hướng dẫn chi tiết nội dung hoạt động của từng mã ngành nghề kinh doanh tại Phụ lục II quyết định 27. Tải ngay quyết định số 27/2018/QĐ-TTg để biết từ 20/08/2018 khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp người làm hồ sơ phải lựa chọn ngành nghề kinh doanh theo mã ngành kinh tế như thế nào?

Cách đăng ký ngành nghề kinh doanh theo mã ngành kinh tế Việt Nam 2018
Cách đăng ký ngành nghề kinh doanh theo mã ngành
18/08/2018
13491

Hướng dẫn cách soạn thảo ngành nghề kinh doanh công ty năm 2018 khi thành lập công ty hoặc thay đổi đăng ký kinh doanh. Ngành nghề kinh doanh công ty bắt buộc đăng ký ngành nghề kinh doanh theo hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam là một trong các quy định tại thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. Vậy áp ngành nghề kinh doanh theo mã cấp 4 như thế nào? Và cách đăng ký ngành nghề không có trong hệ thông mã ngành như thế nào? Hãy cùng tham khảo nội dung được luật sư chia sẻ dưới đây.

Cách ghi lại ngành nghề theo mã ngành quy định tại 01/2013/TT-BKHĐT
Cách ghi lại ngành nghề theo mã ngành quy định tại 01/2013/TT-BKHĐT
27/06/2017
6196

Doanh nghiệp phải đăng ký lại ngành nghề kinh doanh theo mã ngành là quy định mới tại thông tư 01/2013/TT-BKH. Quy định này làm không ít doanh nghiệp lúng túng trong việc thay đổi đăng ký kinh doanh công ty

Quy định đăng ký ngành nghề kinh doanh không có trong mã ngành kinh tế
Quy định đăng ký ngành nghề kinh doanh không có trong mã ngành
18/08/2018
5414

Tư vấn đăng ký ngành nghề kinh doanh không có trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam. Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam 2018 áp dụng theo Phụ lục I quyết định 28/2018/QĐ-TTg và được hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục II quyết định này. Với cách quy định mã ngành nghề kinh doanh theo hướng liệt kê việc có ngành nghề kinh doanh không được quy định trong mã là điều không hiếm. Dưới đây là một số chia sẻ hữu ích của Luật sư cho người đang thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh mong muốn đăng ký các ngành nghề ngoài mã ngành kinh tế.


  • 1
Tổng số trang: 1