Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam ban hành theo quyết định 28/2018/QĐ-TTg
28-2018-QĐ-TTg Quyết định ban hành hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam
18/08/2018
1287

Nội dung Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam năm 2018 ban hành kèm theo Phụ lục I quyết định 28/2018/QĐ-TTg và được hướng dẫn chi tiết nội dung hoạt động của từng mã ngành nghề kinh doanh tại Phụ lục II quyết định 28. Tải ngay quyết định số 28/2018/QĐ-TTg để biết từ 20/08/2018 khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp người làm hồ sơ phải lựa chọn ngành nghề kinh doanh theo mã ngành kinh tế như thế nào?


  • 1
Tổng số trang: 1