Quy định về hỗ trợ duy trì việc làm
Quy định về hỗ trợ duy trì việc làm
22/03/2015
740

Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó có quy định về hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề .

Khiếu nại công ty nợ lương
Khiếu nại công ty nợ lương
15/03/2015
1308

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng thời hạn và tại nơi làm việc. Trong trường hợp đặc biệt phải trả lương chậm thì cũng không được chậm quá một tháng và người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm do ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm trả lương

Quy định xử lý lao động xuất khẩu bỏ trốn
Quy định xử lý lao động xuất khẩu bỏ trốn
13/03/2015
810

Theo quy định tại Nghị định 95/2013/NĐ-CP về "xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng", thì tại Điều 35, vi phạm của người lao động đi làm việc ở nước ngoài và một số đối tượng liên quan khác.

Xử lý hợp đồng lao động bị vô hiệu
Xử lý hợp đồng lao động bị vô hiệu
11/03/2015
843

Những thoả thuận trong hợp đồng lao động không phù hợp với quy định pháp luật có thể dẫn đến vô hiệu một phần hoặc toàn bộ. Doanh nghiệp và người lao động cần rà soát lại các thoả thuận đã ký kết để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình.

Trình tự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân
Trình tự giải quyết tranh chấp lao động năm 2015
10/03/2015
839

Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước tập thể và trong quá trình học nghề. Trình tự giải quyết các tranh chấp được quy định tại điều 162 đến điều 167 bộ luật lao động 2011.

Điều kiện và hồ sơ hưởng chế độ thai sản thế nào?
Điều kiện và hồ sơ hưởng chế độ thai sản
06/03/2015
744

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH bắt buộc và Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định 152/2006/NĐ-CP thì điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con là phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Mức lương hưu và trợ cấp BHXH năm 2015
Mức lương hưu và trợ cấp BHXH năm 2015
02/03/2015
773

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc và Bộ Lao động – Thương binh và xã hội cũng đã ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 02 năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định này.

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2015 - Ảnh minh họa
Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2015
02/03/2015
749

Từ ngày 01/01/2015 Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động có hiệu lực thi hành. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 250.000 – 400.000 đồng/tháng, cụ thể như sau:

Trình tự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân
Trình tự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân
26/02/2015
1623

Hướng dẫn trình tự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo quy định tại luật lao động mới số 51/2012/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/05/2013.

Mẫu đơn xin nghỉ việc mới nhất
Mẫu đơn xin nghỉ việc mới nhất
19/04/2017
3745

Công ty Luật SP xin cập nhật các mẫu đơn xin nghỉ việc mới nhất sử dụng cho người lao động tại các công ty, công chức, viên chức, cán bộ trong các cơ quan nhà nước.


Tổng số trang: 6